Innovacio en les Falles

12/1/2015

Proyecte desenrollat per la Politecnica. Falles fetes en palla d'arros i serradura i impresses en 3D. Les falles del futur podrien abandonar el poliestireno com a materia prima per a ser construïdes en materials mes ecologics i menys contaminants, com la palla d'arros i la serradura, i tambe podrien ser impresses directament en tres dimensions, segons l'Universitat Politecnica de Valencia, els investigadors de la qual ya han obtes resultats a chicoteta escala.

Estos nous "ninots", que ya son una realitat en el laboratori, podrien convertir-se en el nou estandart de construccio de falles i obrin una nova via per a empreses i tallers artesans, informen els responsables d'esta investigacio. "El nostre objectiu es multiple: per un costat conseguir un material compost per combustible no toxic, com a alternativa al poliestireno utilisat actualment i, per un atre, desenrollar un robot que permeta l'impressio 3D empleant dit material", destaca Miguel Sánchez, investigador del Departament d'Informatica de Sistemes i Computadores (DISCA) de l'Universitat Politecnica de Valencia.

"Des dels nostres laboratoris, estem treballant a chicoteta escala en uns resultats inicials prometedors. Es tracta d'un primer pas cap a una nova manera de construir els monuments fallers", afig. La nova materia prima per a la construccio de 'ninots' ha segut desenrollada per un equip del departament de Quimima, coordinat per la professora Mercedes Álvaro.

"Usa una base organica combustible com la serradura o la palla d'arros, junt a un monomer i aglutinants formant una densa pasta. S'erosiona en facilitat, lo que permet millorar l'acabat -allisat- en el taller", senyala el porfessor Rubén Tortosa, del Departament de Dibuix de la Facultat de Belles Arts. Afig que destaca tambe per la seua llaugerea i, respecte a la combustio, crema sense cap tipo de problema i sense produir vapors toxics. A pesar de la seua llaugerea i molejabilitat inicial, este material es fa dur en passar per un proces d'impressio per capes en tres dimensions gracies al desenroll d'un sistema especific d'impressio per a materials viscosos.

El proces de l'impressio es similar al que utilisen les impressores en tres dimensions, que depositen plastic fundit. "Les diferencies son l'escala i que el nostre material s'endurix per l'accio de la calor, no per mig del fret, com succeïx en el plastic", senyala Rubén Tortosa. Segons els investigadors, per als professionals del sector, la principal ventaja sería l'absencia de desperdicis, donat que l'escultura de figures en poliestireno produïx una gran cantitat de borumballa, mentrimentres que en el nou material, desapareix el material sobrant.

Aixina mateix, evitaria la combustio de grans cantitats de poliestireno, en el conseqüent benefici mijambiental. "Per ultim, el proces d'impressio en tres dimensions produïx figures preparades per a l'escatat, acabat superficial i el pintat, en lo que s'evita gran part del proces de montage que molts tallers realisen al compondre figures a base de llesques de poliestireno pegades entre si", conclou Miguel Sánchez. L'equip de la UPV continua treballant en este proyecte, de cara a perfeccionar el proces i escala d'impressio.

Font: Diari El Mundo/ Agencia EFE

Foto: J. CUÉLLAR