Infraestructures eficients i suficients per al desenroll de la societat valenciana

 

99. Vies ciclistes coherents i suficients.Entenem que s´ha de potenciar l´us de la bicicleta en les ciutats i pobles valencians. Fomentarém un pla de transport sostenible que favorixca la bicicleta. En l’actualitat, el sistema i ret de vies ciclistes de les poblacions valencianes es perillos i caotic en molts trams, perque no es coherent en el transit, no està separat degudament en seguritat dels vehiculs motorisats, ad alguns els falten continuïtat, supon una molestia per als peatons i no es donen facilitats per a que els valencians puguen optar per esta alternativa.

100.                En la llinea del punt anterior, es requerix un estudi a consciencia de la circulacio de ciutats com Valencia i area metropolitana, Torrent, Elig, Alacant, Castello, Xativa, Gandia, La Vall d´Uxo, Borriana, Alcoy, Denia, Xabia, i totes les ciutats valencianes de mes de 15.000 habitants, per a incorporar mides de pacificacio del transit i de proteccio dels ciclistes, els peatons, i les arees d’aparcament de les bicicletes de forma segura i proxima a tots. Els estudis de transit per a l´integracio coherent de les vies ciclistes en els municipis valencians ha de ser elaborat per tecnics i professionals, aixina com per colectius ciclistes i usuaris, a través de processos de participacio ciutadana, puix tots ells son els que verdaderament coneixen les necessitats dels valencians.

 

101.                Exigim l’estricte compliment dels determinis en el corredor mediterraneu (tant en l’ample UIC-internacional, com en l’ample iberic) com per a passagers (en el UIC-llarga distancia AVE i rodalies iberic), incloent la prolongacio sur del tunel de Serreria en Valencia ciutat i la conexio ferroviaria de l’ample UIC-internacional en els ports de Castello, Sagunt, Valencia, Gandia, Denia i Alacant. Ademes de la conexio del corredor a les plataformes intermodals de Castell/Grau; Sagunt/Parc Sagunt; Font de Sant Lluïs/Valencia; comarques centrals (La Costera/Vall d’Albaida), Alacant-Elig; Villena i Baix Segura.

 

102.                Conexio ferroviaria en Europa i l’Atlantic, per Arago. El corredor mediterraneu es una de les eixides a Europa que te Valencia. Pero n’hi ha un atra la qual considerem mes convenient, que es l’eixida per Saragossa-Somport (la qual està proyectada la seua reobertura ferroviaria), passat per Pau i Toulouse. Ademes este corredor, conectaria el port de Valencia en els ports atlantics i cantabres, com el de Bilbao i el de Bordeaux. Esta opcio es la mes interessant per a Valencia, perque d’esta manera el port de Valencia queda perfectament conectat en Europa i l’ocea Atlantic (millorant la posicio del port valencià per damunt d’Algeciras i de Barcelona), ademes de trencar en l’actual subordinacio de les vies cap a Europa, que a l’haver de passar per Barcelona nos situen sempre, respecte als restants països europeus, 3 hores mes llunt que la capital catalana.

103.   Conexio ferroviaria per a l’acces nort del port de Valencia. Reivindiquem les inversions de l’Estat necessaries per a dur a terme la conexio nort, tant ferroviaria com d’autovia, que enllaçaria el port de Valencia en Sagunt, potenciant de manera decisiva el principal port del Regne de Valencia al conseguir conectar-lo en el nort de l’Estat i en Europa, a través de la reobertura del tunel de Somport.

104.   Apostem per recuperar les llinees ferroviaries de diverses Comarques del Regne de Valencia. Reclamem la reobertura de les antigues llinees que foren suprimides, pero no desmantellades –per tant, se conserven les vies I l’inversio sería minima-, entre localitats del Sur com Denia, Gandia, Villena, Alcoy o Sant Vicent del Raspeig, conectant d’esta manera poblacions costeres en les de l’interior, per a transport tant de persones com de mercancies, impulsant i garantisant de manera sostenible el futur de l’economia d’eixes zones, a l’establir conexions i transports de gran durabilitat.

105.                En materia viaria les principals actuacions que queden per fer i que reclamem al govern de Madrit es la lliberalisacio de l’autopista A-7, l’autovia A-33, Creuament A-3/A-35/A-7/ Font la Figuera, l’autovia del Maestrat i algunes actuacions puntuals com l’enllaç de la A-3 en la V-30 o els enllaços de la A-7 en les carreteres que la travessen. Ademes, proponem fer un estudi per a la creacio d’aparcaments en l’entrada de les grans ciutats –similar a com està en Estats Units-, de varies plantes i aprofitar tots els llocs publics, com son els parcs, per a fer aparcaments subterraneus.

106.                Per al nostre turisme es importantissim l'internacionalisacio dels aeroports, per a no dependre de Madrit i Barcelona. Exigir al govern de Madrit, majors inversions en els aeroports valencians rendables, per a contribuir a impulsar mes encara el turisme i el comerç en el Regne de Valencia.