Infraestructures

 La Coalicio AVANT vol una ciutat vertebrada dotant-la de les infraestructures necessaries per al nostre progrés.

Iniciatives:

  1. Conexio en Andalucia i el surest frances. 
  2. Parc central.
  3. Soterrament de les vies. 
  4. Finalisacio de les grans rondes i pla d'accessos viaris. 
  5. Acces nort al port.
  6. Ret de vies ciclistes coherents i suficients.