Impuls al Desenrroll Rural. La Serrania Celtiberica.

116. Nos comprometem a donar tot el soport necessari al desenrroll de la Serrania Celtiberica, una iniciativa en la que participen valencians de les Comarques del Raco d’Ademus, Serrania i El Maestrat junt en unes atres poblacions de Comunitats veïnes. La Serrania Celtiberica es una zona interior i, al mateix temps, zona periferica de les Comunitats Autonomes d’Arago, Castella La Mancha, Castella i Lleo, La Rioja i el Regne de Valencia. En el seu major objectiu, el qual compartim, es el de detindre el major proces de despoblacio de l’Unio Europea. Per tant, els veïns afectats i reunits en la “Asociación para el desarrollo de la Serrania Celtiberica”, no volen abandonar eixe enclavament historic, cultural i ecologic de gran valia i, per esta rao, fem tambe nostres les seues reivindicacions:

·       Al Govern de l’Estat espanyol i als Governs Autonoms que reconeguen la peculiar entitat territorial de la Serrania Celtiberica. Que, davant de la seua critica situacio, apliquen la discriminacio positiva i prenguen mides efectives, no paliatives, en materia economica, fiscal i d’infraestructures, i que anule les “fronteres” educatives i sanitaries. Que els fondos que destinen en materia de despoblacio i envelliment s’invertixquen de manera finalista en els territoris despoblats.

·       A l’Unio Europea que, com a Eurorregio poc poblada, tinga en conte la seua condicio periferica i fronteriça i aplique les mides llegislatives en materia de monts, ruralitat i despoblacio. Que situe en la Serrania Celtiberica el Centre de la UE de Documentacio i Investigacio del Desenroll Rural.

·       A la UNESCO que reconega el Patrimoni Cultural de la Celtiberia com a Patrimoni de l’Humanitat, puix ha estat en la seua llista de candidats des de 1998 al 2006.

·       Se necessiten mides efectives de “repoblacio”, que suponguen l’explotacio sostenible dels seus recursos, la promocio nacional i internacional de la riquea potencial de la Serrania Celtiberica, del seu patrimoni natural i cultural, dels seus productes agroalimentaris, artesanals, gastronomics i turistics.