¿Immigrants o persones? / Antoni Fontelles

12/4/2015

Hi ha dies que t’alces i lliges la prensa o veus la tele i penses ¡ya n’hi ha prou! Es el moment en el qual te planteges la disjuntiva del titul d’est articul, que ni ho hauria de plantejar, pero…

T’enteres (Lev-EMV, 2-4-15) que a un marroqui (¿es important l’orige?) l’atengueren en urgencies, en Vinaros, per un ictus, i que no tenía targeta i li cobraren 132 euros. O que un nortamerica (¿es important l’orige?) al que tractaren en La Fe, per un tumor cerebral i que mori als pocs mesos, li cobraren 5.000 euros per l’ingres, a pesar de que tenía la nacionalitat espanyola, pero clar, tampoc dispondria de targeta…

I tambe t’enteres (Lev-EMV, 4-4-15) que la Conselleria de Sanitat reconeix que en algun cas es cobra esta atencio als ‘sense papers’. ¿I qué passa? No res. ¡I aixo que en la llei per la qual se’ls retirà l’assistencia medica primaria s’excloïa especificament el tractament en urgencies!

Pero es que darrere d’estes actuacions, i de moltes atres, hi ha treballadors, en noms i llinages; caps de servici o d’area, en noms i llinages; directors dels centres hospitalaris, en noms i llinages; consellers, en noms i llinages. Entenc i comprenc que l’ultim de l’escala no actua motu proprio sino que li ho mana el seu cap i ad este el de dalt i al de dalt el superior… i al superior l’obliga la llei. La llei que m’obliga a mi i a voste i a tots. I vullc saber. Tinc el dret a exigir que es fiquen noms a la cadena… ¡per a que hi haja algun responsable d’esta inhumanitat o millor… INHUMANITAT! ¿Es tan dificil posar-se en la pell del perjudicat?

I el nou ministre de Sanitat havia reculat (31-3-15) i anunciava que les 873.000 persones sense papers que en 2012 es quedaren en el cul a l’aire tornaven a ser atesos pels meges de primaria, pero que no recuperaven la targeta santaria. ¿L’exclusio fon raonable i llogica i pel pas del temps s’ha tornat ‘destrellatada’ i ‘illogica’? Esta ‘humana’ actuacio obedix a dos factors: evitar la massificacio de les urgencies que dona molt mala image i ‘endolcir’ la percepcio del PP de cara a les eleccions. Advertim que un parell de mesos abans ya havia reculat tambe en el repagament farmaceutic en els hospitals.

Conve recordar que en Alemania (¿el nostre espill?), la cancellera Angela Merkel eliminà (1-1-13) el repagament de 10 euros trimestrals per a que els seus ciutadans foren atesos sanitariament. Una taxa que implantà, ¡vaja!, el socialdemocrata Gerhard Schöeder en 2004.

No obstant, els immigrants, estes ‘no persones’, podran continuar morint-se perque no rebran tractament farmacologic i se l’hauran de pagar. A vore ¿per a que vullc saber que tinc osteoporosis si no puc comprar les medicines? Es un bon indicador ideologic del teu interlocutor que excloga  habitualment la denominacio de ‘persones’ per als ‘immigrants’, a mi ya m’ho diu quasi tot.

I comentant desficacis i falta de noms i llinages per a que es conega als responsables; el passat 7-4-15 va ser jujada en Pontevedra Domitila Vicente Franco, de 82, anys, a la que se li impongueren dos sancions per 200 euros -en una protesta per les preferents- per botar una tanca policial i per alterar la seguritat colectiva… el guardia civil o guardies civils i els seus superiors que denunciaren i tramitaren la denuncia, i els que els ho manaren, son indignes de portar l’uniforme que porten. ¿Com m’he de creure que els agents de l’orde estan per a defendre’ns? ¿Denunciant a una yaya de 82 anys que no pot ni caminar? ¡Vinga!

¿Neolliberal rima en inhumanitat?

¿Aplicar la llei vol dir tancar els ulls?

Nota bene. S’ha confirmat la desfeta del socialistes francesos en la segona volta de les eleccions departamentals -provincials- (29-3-15). Dels 101 que n’hi ha, la dreta de Nicolas Sarkozy en governarà 67, mentres que el PS de François Hollande se’n queda 34 (n’ha perdut quasi la mitat). Crec que continuen sense deprendre.

Image iuvalladolid.org

Antoni Fontelles