I ara, "Montón" d'irresponsabilitat (I) / J. Masia

30/1/2018

            Que la sanitat valenciana, junt als atres servicis publics retallats per a major gloria de la secta neolliberal i l'elit extractiva, no passa pels seus millors moments es obvi. I te igual que siga el PP o el PSOE: els mateixos gossos en diferents collars en materia economica. 

El PP traslladà l'antic hospital La Fe de Valencia a l'atre costat del riu Mississipi, deixant sense cobertura immediata a la zona que atenia. L'autobus tardava 45 minuts en arribar des de l'antic hospital al nou. En acabant, privatisaren –¡cóm no!– el cami mes curt en un autobus nomenat orbital per a portar-los a l'atra banda de Valencia i al costat d'un atre gran hospital com "el Peset", una concentracio contraria a la llogica de les arees de servici. El trellat era inexistent. ¿Quàn la fiscalia va a investigar l'absurt de construir La Fe a fer punyetes? No haura segut debades, es tan absurda la localisacio que alguna cosa ha d'haver per baix. 

 

L'incansable chafatolls Grezzi

L'incansable chafatolls Grezzi es carregà el servici directe d'acces al nou hospital i ara s'ha de fer transbort, com sabran una opcio molt comoda per a una poblacio cada vegada mes envellida. En el millor dels casos el viage es reduix en com a molt 10 minuts, perque en un transbort crec que s'ha d'esperar que vinga l'atre autobus i aixo que part del recorregut està segregat del trafic en un carril exclusiu. Pero com estos "democrates de tota la vida" ho fan tot per consens, per juntes a on estan representades totes les sensibilitats dels barris, per votacions ¿algu es creu que el barri de Tendetes renunciaria a l'autobus numero 8 que era l'unic que li donava acces directe al seu hospital i al centre de Valencia? ¿Son tots imbecils? No del tot, perque el PP pergue la mitat de vots –respecte a les votades de 2011– i Compromís n'arreplegà la majoria en el distrit de Campanar. Fer una reunio per escoltar a tots i en acabant fer lo que a u li passe per l'arc del triumf, es fer lo mateix que el PP, pero de forma mes adornada, en un somriure i en molt de marketing, aixo si, ateses totes les opinions. 

El PP com no sabia qué fer i havia de pagar algun favor ad algu o obtindre alguna prebenda, encomanà un estudi de 15 millons d'euros a una consultora privada per a vore qué feen en l'antic hospital. ¿Els tecnics o funcionaris de la conselleria no saben res d'ordenacio, llogistica o politica hospitalaria? ¿Si les solucions varien, es modifiquen continuament i s'allarguen per a qué servixen els politics i el famos informe de la consultora? Aci tenim l'antic hospital intacte, sense 15 millons d'euros en la caixa i sense saber qué fer, ara pareix que si –com unes atres vegades–. ¿Quàn la fiscalia va a investigar el regalet als que tenien un terrenys en Malilla que no valien ni un euro i l'encomanda de l'informe en un cost altissim per a torcar-se...? 

Lo de l'actual consellera Carme Montó es d'una atra dimensio. A la polemica de l'enchufisme del seu marit com a gerent en Egevasa –tot quedava en familia–, procediment  que Mónica Oltra, l'abans camisetera reivindicativa hui convertida en la sonrisa de La Sexta,  calificà en roda de prensa: "No es ético ni estético". Podem sumar l'irregular contractacio de la filla de la secretaria de sanitat, Dolores Salas, en la Fundacio Fisabio. La Conselleria de Transparencia senyalà "defectes" en el procediment i fon cessada la mare de la criatura colocada per Iniciativa, partit d'Oltra, en la coalicio de Compromís. En este cas com es dels seus no parlà de "estetica", potser parlara en l'intimitat com fa en els països catalans. Tambe podriem recordar el cas d'incompatibilitat de Mónica Cucarella, directora general d'Internacionalisacio, una atra cessada; el nomenament d'una catalana a dit en la direccio de La Fe fon un atre esperpent.  No es l'unic a on Compromís ha clavat la pota. Tambe podem mencionar la direccio de l'Alfons el Magnanim: un atre compromissari "neoconvers", Vicent Flor, "guanyà" el concurs a dit –com fea el PP–, pero com resultà defectuos, el PP volia denunciar-ho. Aixina Compromís feu lo mateix que li criticava al PP: oferir un carrec sense concurs (El Mundo, 22-01-16); tambe acumula sentencies per no facilitar la llabor parlamentaria de l'oposicio, com feen els popularistes. Els llocs de treball creats per a una persona en concret, es dir, un trage a mida es lo mateix que colocar-la a dit, aixo si en una garnalda.

Imagens: Montón, actasanitaria.com
                            El chafatolls, ciclosfera.com 

J. Masia