I ara, "Montón" d'irresponsabilitat (i II) / J. Masia

3/2/2018

           La consellera de Sanitat ha gestionat de pena la conducta delictiva flagrant d'una funcionaria que fon descoberta per les escoltes publicades sobre l'hospital La Fe i el Clinic. Per estes denuncies es conegueren mes casos en uns atres centres sanitaris. Aixina, de forma illegal, perque la plaça estava 'reservada' a un 'amic', uns funcionaris cacics impedien que unes atres persones ocuparen els llocs que els corresponien per haver aprovat una oposicio o per bossa de treball. Al principi, la consellera aparegue molt indignada, pero en decaure la tensio mediatica, optà primer per no personar-se en la causa oberta i en segon lloc per paralisar el procediment sancionador fins que acabara el procediment judicial, que els ha exonerat de forma incomprensible perque es tractava de "una mera conversación"; tampoc observaren coaccions ni el juge ni el fiscal en un atre cas en La Fe (?!). Aixina que encara tenim, per la gracia de la fiscalia, els juges i Montó, als funcionaris que es creuen que l'hospital es el seu mas particular, continuen els amos de lo public guanyant diners, en un eixemple professional que tomba de cul. Tampoc pareix que la falta de llealtat a Pedro Sánchez siga un atre fet virtuos de la consellera. Si a la manca de diners i imaginacio es suma una persona que pareix poc inteligent al capdavant, el panorama es fosc, nos trobem davant de la gestio d'un problema a on cada pas que peguen mostren la seua incompetencia. 

Els experiments en llimonada, en la salut dels valencians no s'hauria de jugar. Dir que els 30.000 derivats a l'IVO poden ser tractats per la sanitat publica, es una afirmacio gratuïta, falsa i que mostra la categoria humana del que ho diu. Es impossible que en els recursos retallats i al llimit es puguen fer carrec les unitats oncologiques publiques de 30.000 malalts que apareixen per la porta de la nit al mati. 

Voler potenciar la sanitat publica i universal es un principi que apoye, pero no de forma incondicional, fer-ho de qualsevol manera, sens un plan B, es una conducta lesiva i delictiva. Que l'acces a l'IVO estiga restringit pel vist i plau de la conselleria nomes allarga l'intervencio en un pacient a on el temps es or –l'IVO s'ha queixat que incomplixen el determini de tres dies per a aprovar el tractament en la fundacio–, simplement el silenci hauria de ser positiu a la demanda de l'usuari. Garantisar l'atencio mes eficient es el nucleu de problema i no les ingenioses ideologies politiques dels governants. Es dir, si a la sanitat publica pero no a qualsevol preu i manco jugant en les vides de les persones. 

Està vist que els politics valencians complixen en el principi de Peter. Han alcançat el seu nivell maxim d'incompetencia, el polemiste cochofobop Grezzi, el "desaparegut" Fuset i la chafatolls Montó estan al capdavant com a liders indiscutibles del pilot. Pero si en alguna cosa el tripartit es altament competent es en catalanisar, aixo ho fa molt pero que molt be i esperen a que funcione l'exCanal Noi. Mentrimentres, tiren a Lo Raco Popular del Teatre Principal i eviten sectariament la tradicio del Jocs Florals en este lloc. Aço no els donarà vots. Quan arriben al poder els atres i els censuren –mai ho han fet perque en una ma subvencionaven al catalanisme i en l'atra nomes que a dos entitats mes popularistes casi que valencianistes: la RACV i LRP– hauran de callar. Per cert, poc de tacte han tengut en la comissio censora fallera, ¿Rosita Amores ya no sera monigot perque excedix la talla? Les caricatures son sempre un exces. A vegades el cóm es tan important com el qué i ya no dic el per a qué.

 

Image: tocant els ous, levante-emv.com

 

J. Masia