I ara les falles (i II) / Antoni Fontelles

26/1/2018

          ¿Quí no diu que darrere d’este sincer interes no comencen els ‘estudis’ de la cosificacio i ‘sexualisacio’ de les ballarines –llaugeretes de roba– dels moros i cristians?

          ¿I qué farem en els acrobates i trapecistes dels circs, elles tan cenyidetes i ells marcant lo que han de marcar?

          ¿I a ón encaixarà la llibertat d’expressio i de manifestacio dels tirititers de Madrit? Per sort, al final la causa s’archivà nomes en les conseqüencies d’estar empresonats durant uns dies per supost enaltiment del terrorisme? ¡Malaida gracia!

          ¿Les feministes de Femen, en les seus protestes, s’haurien de tapar les mamelles perque induixen a la confusio entre la justa critica i l’objecte sexual del seu cos?

          ¿Hauriem d’ocultar els orguens sexuals en l’art? I segur que als llectors se’ls ocorren mes situacions…

          Provablement sería molt mes util que tant esta comissio de l’Ajuntament de Valencia com els partits politics prengueren decisions mes valentes: en els pobles i ciutats que hi haja tradicio de ‘reina de les festes’ que es regule i permeta la possibilitat de que siga un home i aixina trencarém l’esquema.

          Provablement sería molt mes util que existira la possibilitat de que el carrec de maxim representant de les Falles, per eixemple, poguera ser un ‘faller / fallera’, per a eliminar els papers de ‘dona florer’ i ‘home acompanyant’ que crec que son molt mes perniciosos.

          Provablement sería mes util potenciar la presencia de les dones en el mon deportiu, tant en les directives com en les distintes especialitats (ad aço contribuixen sense dubte els equips femenins de pilota o de futbol…).

          Provablement sería utilissim eliminar els sistemes discriminatoris que penalisen a les dones en l’acces a catedres (Levante-EMV, 4-1-18, 5-1-18).

          Provablement sería mes util que no es tolerara baix ningun concepte, i dic baix ningun concepte, que una dona per la seua condicio cobre un salari inferior al d’un home realisant les mateixes funcions i treball.

          Està clar que esta ‘discriminacio positiva’ no nos ha de fer pedre el nort entre lo que es un ‘divertiment’ i lo que es una conducta (encara que aquell puga contribuir ad esta, no necessariament). I no nos ha de fer baixar la guardia en acabar en la publicitat sexista (si els conscienciats i conscienciades no compraren els productes…) i en eliminar la persecucio i l’hostigament sexual a les dones (i tambe passa en el mon masculi… mes silenciat).

          No hi ha soport ni rao en la contradenuncia de l’artista Catherine Deneuve –i un centenar d’artistes i intelectuals francesos­­– contra el sector femeni del cine que ha destapat valentment l’intolerable opressio eixercida sobre algunes persones de la professio. No, els homens no tenen una facultat o dret que es diu “llibertat d’importunar” a les dones (com afirma Deneuve).        

Yo crec que una bona educacio, en casa i en escola, pot fer molt mes que ‘tapar’ la figa a un ninot o ‘rectificar’ les corbes d’una jove en el remat d’un monument de carto (be, nomes algunes son de carto o fusta…).

 

Image: falles, valenciaflatrental.com

 

                                                                               Antoni Fontelles