Historia de vinculacio de Santa Creu de Moya a lo Regne de Valencia

20/12/2013

Trobem a la poblacio valenciana de Santa Creu de Moya en la vall del Turia, en l’actual comarca de la Serrania de Conca, dins de la subcomarca de la Serrania Baixa, en una altitut de 763 metros. Fins a principis del sigle XIX la poblacio formà part del Marquesat de Moya. Del poble destaquen les runes del castell. Pertanygue fins a 1960 al bisbat de Sogorp.

En l’escut de la ciutat encara podem observar l’heraldica del Rei de Valencia