Fuset: tercer avis / Antoni Fontelles

15/6/2017

           La veritat es que li posa voluntat, hores i vestimenta, pero no acaba. I no crec que siga perque no es peix d’eixa aigua. El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de Valencia, Pere Fuset, ha tornat a clavar la pota. 

La primera i grossa fon lo de l’indumentaria de les falleres majors i el manual de protocol que mai s’hauria d’haver fet firmar a les representants de la festa. ¿Mal assessorament, inexperiencia o inoperancia? Aço li ocasionà una reprovacio en una assamblea de les falles. Passats sis mesos, caigue el secretari general de la Junta Central José Martínez. 

La segona, no menys important, foren les poesies que la guanyadora del concurs Bernat i Baldovi de Lo Rat Penat, Ampar Cabrera, havia preparat per a lloar a les falleres majors (2017). No s’anaven a publicar perque, obviament, no estaven en valencià oficial i la voluntat del regidor era la que es. Al final, s’inclogueren, pero m’imagine que enguany que ve ya no. ¿Fon una mostra d’intransigencia, ideologia o catalanisme? 

I ara va la tercera (LP, 10-6-17). ¿Està mal que es faça un sondeig per a coneixer cóm pensen i lo que volen falleres i fallers? No, no senyor. ¿Moltes de les preguntes ‘sensibles’ no les realisen tambe uns atres organismes demoscopics? Si, si senyor. Llavors ¿quín es el problema? 

Per a mi, en son dos: l’impertinencia de temes ideologics i la garantia d’anonimat. 

¿Per a qué vullc saber yo si la persona es catolic practicant? 

¿Quín interes ‘faller’ pot tindre la prospectiva electoral referida a l’equip de govern municipal? 

¿En qué afecta a les ‘falles’ la gestio de l’alcalde Joan Ribó? 

¿Quín quevore te el posicionament ideologic esquerra-dreta o l’identificacio partidista? 

¿Es un debat de les falles l’espanyolitat o la valencianitat identitaries? 

Per contra, hi ha preguntes molt pertinents per a polsar l’opinio, les inquietuts, les aspiracions o les dificultats que tenen els protagonistes de la festa: si la falla te problemes veïnals, si els agradaria una cort mixta, si tenen prou ajuda municipal, si estan d’acort en el sistema d’eleccio de les falleres majors… 

Obviament, hi ha variables significatives (edat, sexe, estudis, ocupacio…) que se solen arreplegar, pero està fora de lloc l’identificacio de l’enquestat, pel motiu de que no hi ha cap de garantia de que es respecte l’anonimat o que estes senyes no acaben a on han d’acabar. La cosa es que la firma demoscopica ho hauria de saber i si ho ha averiguat es perque igual se li ha demanat que ho fera aixina. 

Com sempre, es dificil saber la veritat, perque hi ha controversia. El regidor Fuset no ha negat que hi haja preguntats ‘sensibles’ (Levante-EMV, 11-6-17). Per contra, tant el politic com l’empresa investigadora han negat que s’haja interrogat directament sobre el govern municipal i el pacte de la Nau. La solucio es molt senzilla: publicar el qüestionari i eixirém de dubtes tots. Si no es aixina, haurem de pensar que s’està ocultant la veritat, sobretot perque no crec siga secret d’estat. 

Canviant de nivell. Se’ls nota que no estan a gust i que no saben moure’s en aquellls sectors o arees que no consideren propis, que tradicionalment no han considerat propis i que han denostat, com es el de les falles, el dels bous de carrer o la part religiosa de les festes. Ya s’han fet en el ‘folclor’, que ara es ‘cultura popular’, pero cultura al cap i a la fi i que abans no ho era; tenen abandonat aparentment un camp com els moros i cristians i estan treballant-se el mon faller que se’ls resistix (en moltes poblacions el controlen totalment, me referixc com a minim a la llengua), no tant per impermeabilitat d’este com per ideologia politica derivada del rebuig a la critica realisada en la seua contra durant decenis (i accepte que en un casal o comissio n’hi ha de tots els colors, pero crec que son majoritariament de ‘tradicio conservadora’).  

Al pas que va el regidor acabarà molt cremat i de ser la solucio (que provablement era un embolat que no volia ningu) per a dirigir les falles s’està convertint en un problema i aixo es lo pijor per a un politic. 

¿Hauria de dimitir? Home, una es una casualitat, dos es una coincidencia, tres… es tendencia.

 

Image: Fuset vençut per les falles; valenciaplaza.com

 

                                                                     Antoni Fontelles