Fondos europeus agricoles (FEAGA)

18/10/2014

8,5 millons en ajudes per a inversions agroalimentaries i vitivinicoles en lo Regne de Valencia.

L'inversio ha beneficiat a 426 agricultors i empreses agroalimentaries i se diriven del Fondo Europeu Agricola de Garantia Agraria.

La Conselleria de Presidencia i Agricultura, Peixca, Alimentacio i Aigua, a través de l'Agencia Valenciana de Foment i Garantia Agraria (AVFGA), ha abonat un total de 8'5 millons d'euros en ajudes a agricultors i empreses agroalimentaries.

Estos fondos, que han beneficiat a 426 agricultors i empreses agroalimentaries, s'enmarquen en el programa del Fondo Europeu Agricola de Garantia Agraria (FEAGA), per lo que estan aixina finançats per l'Unio Europea, el Ministeri d'Agricultura, Alimentacio i Mig Ambient (MAGRAMA) i la Conselleria de Presidencia i Agricultura.

El major volum correspon a les ajudes agroalimentaries que se donen als productors per inversio (6'2 millons), seguides per les ajudes a inversions vitivinicoles, (0'5 millons), a destilacio de subproductes, (0'2 millons), reestructuracio de vinyes i promocio de vi en països extracomunitaris.

En total, a lo llarc de l'any 2014 la AVFGA ha abonat 241'6 millons d'euros en numerosos tipos d'ajudes que milloren la competitivitat de l'agricultura, la ganaderia i les industries agroalimentaries, a lo que s'ha d'afegir 48'6 millons d'euros de l'anticip del pagament unic de les ajudes directes de la PAC.

El FEAGA finança les restitucions fixades per exportacio de productes agricoles a tercers països; les intervencions destinades a la regularisacio dels mercats agraris i els pagaments directes als agricultors establits en l'ambit de la Politica Agricola Comu, entre uns atres.

 

http://www.lasprovincias.es/alicante/201410/18/millones-ayudas-para-inversiones-20141018173718.html