Fires i Festes

La Coalicio AVANT preten fomentar la participacio ciutadana en l'organisacio, protagonisme i gestio en totes les manifestacions de la nostra cultura popular, en la Coalicio AVANT volem donar el maxim soport a les nostres festes populars i tradicionals.  

Per a tot aixo: 

  1. Convocatoria d'un congrés faller per a l'eleccio democratica dels membres de la Junta Central Fallera.

  2. Contribuir a la restauracio dels passos de la nostra Semana Santa, difusio i espenta a la Semana Santa marinera.

  3. Aumentar  la festa del Corpus i dels  Jocs Florals.

  4. Redefinir i potenciar EXPOJOVE.

  5. Contribuir a la recuperacio i difusio del nostre folclor i de les bandes de musica.