Fascisme en la provesso civica del 9 d'octubre

10/10/2014

Indignacio es lo que un valencià de pro pot sentir en assistir a la comparsa en que s'ha convertit l'actual provesso civica.

Per un costat, fascisme d'estrema dreta, en la gent de Espanya 2.000 i companyia, a banda de portar banderes espanyoles, que res tenen a vore en la festa del 9 d'octubre, desfilaren tambe en simbologia anticonstitucional aixina com en emblemes i salutacions nazis. La comparsa desfilà en uns dies de diferencia al seu lloc natural, les festes del 12 d'octubre. Els simbols esgrimits impliquen un delit d'apologia del nazisme. Les autoritats miraren cap a un atre costat, permetent la seua presencia i actitut delictiva pese a ser requerits per a que actuaren per membres d'Accio Nacionalista Valenciana.

L'atre fascisme, el d'estrema esquerra, vingue de la ma de Compromis, uns atres que s'equivocaren d'hora. En lloc d'acodir a la manifestacio de la vesprada, se plantaren en la comitiva civica del mati. Els membres d'esta agrupacio politica enarbolaren ensenyes antiestatutaries, les usades pel partit terroriste Terra Lliure, i ara pels independentistes catalans. Tota una provocacio i un insult en tota regla als participants i a tota la ciutadania. En el dia que se rendix tribut a la Real Senyera coronada, la bandera de tots els valencians, els regionalistes catalans de Compromis han montat la chirigota i han fet apologia de banderes usades per unes atres comunitats autonomes que res tenen a vore en la festa dels valencians.

Estes coses no se poden permetre, atenten contra la festa, contra el sentit comu i contra la convivencia pacifica dels ciutadans del Regne de Valencia. Accio Nacionalista Valenciana denuncia la passivitat davant d'estos greus fets del Govern valencià, estatal, aixina com tambe de les autoritats municipals de la ciutat de Valencia, els qui no contents en permetre que per la vesprada, tinga lloc la vergonyosa manifestacio antivalenciana que tots els anys patim, ara tambe permeten que se traslladen al mati les agressions contra l'identitat valenciana i contra l'ambit territorial valencià.