Falacies i seudorraons (i II)

2/12/2018

            Per una atra banda nos trobem en els valencianets, tal i com batejà el meu companyo J. Masia ad aquells valencians que contrariament a lo que manifesten defendre, les seues actuacions son perjudicials als interessos dels valencians, en general, i als del valencianisme, en particular. 

            ¡Clama al cel el destrellat de les seues afirmacions i postulats... i ho fan en nom del valencianisme!, ¡toca’t el nas! 

            ¿A ón s’ha vist i en quín cap entra que manifestacions que clamen per substituir la docencia en llengua valenciana per docencia en castella les estiguen venent com a actuacions valencianistes? ¿Qué no queda trellat? ¿Quína Valencia defenen aquells que promouen l’erradicacio del valencià de les escoles marginant el seu us com a simple assignatura? ¿Acas ignoren que el valencià es una llengua en perill d’extincio i que la seua recuperacio exigix una especial atencio i actuacio? 

            ¿Des de quàn les agrupacions en defensa del castella, aquelles que no volen sentir parlar de l’ensenyança del valencià son puntals del valencianisme? ¿Nos hem tornat tots folls? 

            ¿Cóm es possible que pagines que clamen contra el pancatalanisme atroç lo unic que fan es arreplegar propostes per a eliminar l’ensenyança en valencià? ¿A ón estan les campanyes en contra de la substitucio del valencià pel catala? ¿Des de quàn per a salvar a la llengua valenciana ha de ser substituida esta pel castella en l’ensenyança? ¿Quí ha introduit la falsa dicotomia castella o catala, oblidant l’opcio de llengua valenciana? ¿Cóm es que les campanyes, “supostament” valencianistes son a favor del castella i en contra del valencià?

 

 

 

            ¿Cóm pot ser que aquells que clamen contra el pancatalanisme atroç consideren que estan deprenint valencià fent els cursos oficials de la junta qualificadora? ¿Acas no saben lo que es el pancatalanisme? 

            Son massa preguntes i tinc por de les respostes. 

            Tal volta, darrere de tants anys escoltant que lo que feya el PP es fer valencianisme, i tenint en conte que encara se defen aço des de Lo Rat Penat i unes atres agrupacions satelits, la gent, el poble ya no sapia a ón te la ma dreta i a ón l’esquerra. 

            Si el PP i Compromís s’autocalifiquen de valencianistes, tambe oficialment el PSOE de Ximo Puig i de l'alcaldable al Cap i Casal Sandra Gómez, ¿per qué no ho havien de fer uns atres que tambe volen la desaparicio de la llengua valenciana? Estos, com els atres, neguen que la vullguen fer desapareixer... ¡Qué va, la respecten molt i la volen de cor! Aixo si, cada pas que donen ofeguen mes el seu futur i tanquen mes les portes a la seua recuperacio. 

            ¡Puja’t al tren del valencianisme, deixa arrere als pancaespanyolistes! Depren la llengua valenciana, ajuda a evitar que s'extinguixca. Està en la teua ma, es qüestio de voluntat. ¿La tens?  

 

 

            p. d.: si el mon cultural considera adeqüat que en un congrés valencianiste participe com a ponent un membre de la AVLl, i com a partit valencianiste digne de sentar-se en la taula de debat a un partit coaligat en Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), que accepta a la AVLl i l'unitat de la llengua, aixina com el "concepte cultural" dels Països Catalans, tal volta es el moment de pensar en buscar nous referents en el mon cultural. 

            L'esperpent encara sería major. En la votacio per a impedir que Alfons Vila participara en el congrés guanyà el bando que volia que acodira, inclus hi hague actuacions deshonroses, com la de votar a favor de l'intervencio del membre de la AVLl, en contra de les directrius de l'entitat cultural a la que se "representava". Una atra cosa es que aquells que s'oponien conseguiren in extremis que Alfons Vila "renunciara voluntariament" a assistir. Una eixida digna per a un ponent indigne

            I... ¿sabeu quín era l'argument de pes, irrefutable i incontestable que fon utilisat per a defendre que l'academic de la AVLl, Alfons Vila si havia de participar? ¡Que Quelo Real havia defes lo contrari! Els que es negaren a raonar, fent us de tan miserable seudoargument utilisaren el biaix cognitiu conegut com reactancia, basat exclusivament en l'activacio de l'ego. En acabant parlen de personalismes i actituts irresponsables dels qui portem als partits politics... ¡S'ho han de fer mirar! 

            Finalment, se me fa responsable a mi de la no participacio d'est integrant de la AVLl en el congrés valencianiste, encara que yo no voti, ni vaig ser consultat, unicament doni la meua opinio en Facebook en fer l'organisacio public els noms dels ponents.

 

Ara País Valencià

Coalicio en la que participà ENV junt a ERPV, els Verds del País Valencià i independents 

            Si yo tinguera la capacitat de decidir quí participa i quí no, ENV, (Esquerra Nacionalista Valenciana) el partit indecoros i inapropiat per a ser considerat valencianiste per la seua connivencia en ERPV i els seus postulats (AVL-IEC, unitat de la llengua i Països Catalans), no hauria segut convidat. Per sort, en el mon cultural encara queden agrupacions fidels als principis valencianistes que, en enterar-se per mig de la meua denuncia, entre unes atres, de la participacio de l'academic de la AVLl, optaren per buscar cóm impedir-ho.

 

 

            Image: hablamos español, lasvocesdelpueblo.com

                        no al decretazo, lasprovincias.es
                        Ara País Valencià, diarilaveu.com

 

Miquel Real