Facilitats per als desocupats

12/10/2015

En Accio Nacionalista Valenciana i la Federacio AVANT Valencians considerem que tot impediment o dificultat per a que es puga trobar ocupacio s'ha d'eliminar per este motiu apoyem esta campanya:

https://www.change.org/search?q=Permitan+acceder+a+las+ofertas+de+empleo+con+dispositivos+m%C3%B3viles

Si penses lo mateix, entra i deixa la teua firma.

Per una Valencia millor a on lo important son les persones, propostes del nostre programa:

Oferir ajuda i soport als desocupats i favorir la seua reincorporacio a l’activitat laboral

Eliminar les barreres administratives per a la creacio d’empreses

Defendre i promoure el teixit industrial valencià

Donar soport al chicotet comerç, com a impulsor i peça basica de l’economia valenciana

http://accionacionalistavalenciana.com/gestio-economica-i-financera-eficient-generar-riquea-i-llocs-de-treball

 

Accio Nacionalista Valenciana, secretaría d'Ocupacio
Federacio AVANT Valencians, secretaría d'Ocupacio i Benestar Social