Convocatoria de la III Assamblea Nacional

En virtut de l'Articul 11 dels nostres Estatuts convoquem Assamblea Ordinaria:
 

Articul 11. L’assamblea general.

L’Assamblea General està constituida pel conjunt de militants, que podran actuar directament o per mig de compromissaris. Per a participar en l’assamblea sera precis estar al corrent en el pagament de quotes.

*La convocatoria de l’Assamblea se realisarà pel Consell Eixecutiu (Nacional) en un minim de 15 dies d’antelacio, per propia iniciativa o a proposta del 30% dels membres de l’Assamblea. Si la convocatoria es a proposta dels membres de l’Assamblea General, el Consell Eixecutiu deura convocar-la en un plaç maxim de 30 dies.

*L’Assamblea prendra els seus acorts per majoria (simple), a excepcio de cas de la disolucio del partit que requerira els ¾ dels vots emesos.

*L’Assambea es reunira ordinariament una volta a l’any i extraordinariament tantes vegades com siga convocada. L’orde del dia de l’Assamblea sera confeccionat pel Consell Eixecutiu Nacional o pel 30% d’afiliats que convoquen l’Assamblea. 

 

Convocatoria de la III d'Assamblea Ordinaria d'Accio Nacionalista Valenciana.
 
Dia: 14 d'abril
Lloc Restaurante la Rubia, carrer La Reina, 7
Hora: 15 hores primera convocatoria en dinar, la segona convocatoria cap a les 16 hores.
 
1- Llectura de l'acta anterior
2- Ratificacio dels carrecs i acorts provisionals
3- Eleccio nous carrecs omplint les baixes
4- Proposta ratificacio acort de coalicio electoral
5- Proposta d'inclusio en federacio de partits.
6- Triar als nostres candidats a la Generalitat
7- Informe del Tesorer
8- Precs i preguntes
 
 
Miquel Real , president d'Accio Nacionalista Valenciana
Fecha: 
Dimarts, 14 Abril, 2015 - 15:00 to 18:00