Consell Eixecutiu Nacional

Convocatoria III Consell Nacional d’Accio Nacionalista Valenciana

 

Dia: 13 de setembre

Lloc:  C/Reina, nº7, restaurant "La Rubia". El Cabanyal, Ciutat de Valencia

Hora: 12’00 p.m.

Orde del dia:

  1. Llectura i aprovacio, si procedix, de l’acta anterior

  2. Proposta de noves incorporacions provisionals al Consell Nacional. Votacio

  3. Informe del President

  4. Precs i preguntes

 

President Nacional

Accio NV

 

Miquel Real i Alcocer

Fecha: 
Dissabte, 13 Setembre, 2014 - 12:00 to 15:00