Esquizofrenia en la politica llingüistica del PP i Ciudadanos

28/6/2017

            El diccionari de la RACV definix "esquizofrenia" com:

(Compost del grec σχίζω, dividir, i φρήν, enteniment.)

s. f. Patol. Grup de trastorns mentals caracterisats per la falta de diferenciacio entre les experiencies reals i irreals, alteracio de la personalitat, alucinacions, deliris i comportament anormal. 

            Recentment, Ferran Puchades de Compromís, secretari autonomic de Justicia i Administracio Publica, el numero dos de la Conselleria de Justicia de la que es titular Gabriela Bravo, ha interpost una queixa davant del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en la que expon la disconformitat en les decisions de dos autos del jujat de lo Contencios numero 3 d'Alacant en els que es reclama a la Generalitat catalana que envie els seus escrits en castella. Ademes Puchades "traslladà" el seu malestar al CGPJ demanant que obrira diligencies.
 
            El magistrat d'este organisme encarregat d'estudiar el cas conclou que la decisio qüestionada està basada en el criteri d'interpretacio juridica del juge, i per tant, s'ha de recorrer en la causa i no a través del procediment empleat per Puchades ─¡Nyas coca!─. 
 
            Des de l'Audiencia de Valencia i el Consell Valencià de Coleges d'Advocats (CVCA), es posicionen en contra de l'intervencio de l'eixecutiu valencià, per lo que consideren "una intromissio en el normal funcionament dels processos judicials [...] Hi ha cabals juridics establits per a presentar recursos per part dels interessats, sense necessitat de l'interferencia de la Conselleria de Justicia, pretendre corregir al juge es improcedent" Han dit. Ademes apunta Mariano Durán, president del CVCA, "aci se fa us del castella i del valencià, i tot lo que no siga aixo, està fora de lloc". 
 
            Deixant a banda les llegitimes discrepancies del CVCA, de l'Audiencia de Valencia i del CGPJ, sorprenentment, nos trobem d'una banda, al Partit Popular, impulsor de l'assimilacio llingüistica del valencià pel catala i de l'oficialisacio del catala en terres valencianes, aixina com de la substitucio sistematica i continuada baix els seus mandats de la llengua valenciana pel catala en l'ensenyança; i per una atra banda, el partit de Rivera, el qual votà a favor d'una mocio en Badalona que reconeixia "la cultura dels Països Catalans", actitut en sintonia en les burles fetes en un programa de televisio a la llengua valenciana i a l'entitat de la llengua valenciana ─que poden vore en el nostre youtube─. 
 
            Si tenim en conte el clar posicionament inequivoc d'estos dos partits, no ya per lo que diuen defendre, sino per les seues actuacions quan ha tocat definir-se, no se pot calificar sino d'esquizofrenica la seua accio. Un barreig d'alucinacions, deliris i comportaments anormals, dient una cosa i fent la contraria, en la finalitat d'enganyar a l'electorat. 
 
            El PP ha demostrat clarament, a lo llarc de tots els anys en que ha governat en majoria absoluta, el seu compromis increbantable en el catalanisme i en la sistematica eliminacio de tot vestigi de la llengua valenciana mes alla del seu nom. 
 
            Ciutadans, com a partit catala en son orige, en plena connivencia en els posicionaments imperialistes de la regio catalana ─necessaris per a autoconfigurar-se i otorgar-se de l'identitat de la que carixen─, fa gala del ninguneig i despreci cap als valencians per part dels seus representants. Fon la seua candidata a la Generalitat de Valencia, Carolina Punset, qui donà a entendre que "el valencià es un parlar de tofols".
 
            Accio Nacionalista valenciana condena les interferencies de la Generalitat valenciana per mig de Compromís i la seua tentativa d'influir en les decisions judicials.
 
            Aixina mateixa ACNV denuncia al Partit Popular i a Ciudadanos pel seu cinisme i engany al poble valencià al mostrar-se davant d'estos fets com a "defensors" de la llengua valenciana, cosa que no han fet en cap de les ocasions que han gojat de la possibilitat de canviar la situacio actual del nostre idioma.
 
 
Fonts: lasprovincias.es; okdiario.com
Image: lasprovincias.es -Ferran Puchades / Compromís
 
Miquel Real