¡Es la finançacio, estupit! (i II) / J. Masia

22/5/2017

Rajoy en un acte del PP

El nacionalisme es definix com amor a la teua terra, sería irracional renunciar ad este noble sentiment per una sumissio patologica a "una, grande y libre" o als països catalans ­–"tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando"–. Lo que ocorre es que com els valencianets son de dretes, troben admissible vore banderes espanyoles i sacrilegi la presencia de les quatribarrades. Els nacionalistes espanyols ignoren el seu nacionalisme –creuen que com la neu es un fenomen natural– i nomes veuen i critiquen aI perillos nacionalisme periferic. ¡Cóm si ells no ho foren!

Diuen que ni els folls es tiren pedres al seu terrat. Encara que nomes fora per egoisme personal val la pena ser nacionaliste, pero ni aixo, la pobrea d'espirit es suïcida, historica i antologica.

L'arrancada de cavall i parada de somera del PP local per a reclamar mes inversions son llamentables o del clup de la comedia sino foren tragiques. ¡Qué poc ha durat el valencian power local pepero! ¡S'ha mort de por quan Rajoy chafava Valencia! Tan valenciana que es Bonig ¿no coneix el refra: a qui de por se mor, de merda li fan la fossa? Els valencianets que es fan les fotos en els populars s'ho han de fer mirar, encara que aço presupondria tindre mes cervell que boljaca a omplir, i no es el cas.

Per cert, nomes un apunt, si el valencianisme volguera ser "normal" –ho ha d'intentar fins a on puga– acodiria a la fira del llibre en els jardins de Vivers i no faria falta o sería secundari fer-ne un atra sobre llibres en valencià –endogamica–. Pensen en els "impactes", es dir, la gent que acodix a una i a una atra, no es el mateix public, a la fira del llibre "va tot el mon", a la fira del llibre en valencià fonamentalment els convençuts i quatre despistats. Hem d'estar en una fira en tots els llibres valencians, a la mateixa "altura", molts valencians es donarien conte de que estem vius. La proposta que faig normalisaria una situacio en la presencia de llibres en valencià –no estariem al marge i manco expressant felicitat, com si fora especial ser un apestat–.  Sería lo natural i desijable estar junt ad uns atres llibres publicats per totes les editorials valencianes. Lo contrari es ser masoquiste. No quadra tancar-se en el cau o en el gueto i mes tart fer-se fotos en Isabel Bonig o Luis Santamaria, tampoc es inteligent donar curriculum a u en perjuï de tots.

Ximo Puig no hauria d'inventar-se els 1.000 millons ficticis que l'AIREF ha criticat. Monica Oltra, la "blavera" dels països catalans en l'intimitat, afirmava que eixos diners "«Siempre hemos dicho que sabemos que ese dinero no está y no son tangibles, pero que son una reivindicación que nos corresponde para ponernos en la media de España. Ni más ni menos»" (Las Provincias, 29-4-17). Sería millor no fer-se "la rubia" o que el PSOE evitara prestar al PP el diputat canari per a aprovar el presupost estatal ¿no?

Mentrimentes els valencianets desesperats en la nova esperança blava de Bonig, com el que espera la vinguda del Mesies o desvanint-se com adolescents, groupies, esperant el nou disc de Justin Bieber. ¡Quín oix! Em pregunte ¿S'ha quedat muda la thatcher valenciana en la quota vasca? Perque mes que una thatcher pareix una tacha. Est es un eixemple mes del "regionalismo bien entendido": quan els interessos de la "patria grande" s'imponen, com sempre, a costa d'afonar en la miseria a la "patria chica". Per aço, l'espanyolisme es un cancer per al valencianisme.

¿El valencianisme no te cap responsabilitat en lo que li està ocorrent? Yo crec que si. La culpa la tenen els valencianistes per la seua permissivitat en els dirigents de tota la vida, les amistats perilloses i l'irresponsable crida a la germanor en personages que busquen la pataqueta, utilisen el valencianisme com a trampoli, be per a omplir egos, omnipresencies i mentires varies, per lo tant es convertixen en complices, els colaboradors necessaris de la desfeta.

Sos pares els han contat, segur, que mes val anar a soles que mal acompanyat. ¡La dissidencia costa tant i l'espirit gregari de les raberes tan poc! L'incoherencia, l'indiferenciacio respecte al PP, l'inconsistencia i la poca autonomia respecte al PP impedixen influir en la societat. ¿Qué es mes important, els amics valencianets o el valencianisme, la germanor o el valencianisme? Trien perque en esta vida no es pot tindre tot, ni es pot estar per damunt del be i del mal com si foren un adaniste qualsevol –conducta tan de moda en el valencianisme que patixc–. Ya ha arribat l'hora de ser lliures i ser valencians, com s'afirma en la lletra de la canço de lliuta.

Està clar que els major de 45 anys dividixen fonamentalment el vot entre PP i PSOE, i aço no variarà fins que no es produixca un relleu generacional. Costa moltissim canviar una creença. Els majors tan preocupats de les seues pensions, ¡que no els les lleven els bolchevics!, accepten de bon grau perdre diners per a major gloria de la presunta major trama corrupta de l'historia de l'humanitat. Si al menys compliren allo de "Ande yo caliente, y ríase la gente", podrien ser tildats d'egoistes, pero es que perden poder adquisitiu i els seguixen votant. ¿Cóm calificarien ad esta conducta?

En el coromull de l'estupidea mundial molts dels majors es quedaren cegos i sorts quan el PP i el "hacendado" s'opongueren a la pujada de les pensions en un 1,2 %, en lloc del 0,25%. Proposta d'aument que feu l'oposicio, entre ells, els terroristes rojos bolivarians "llevapensions" de Podemos. El PP respongue que esta mida incrementaria el gast 1.346 millons d'euros i que no hi havia diners. Facil solucio: que tornen tot lo que han robat i hi haura diners per a tot.

Aixina que podem establir sense dubte una relacio directa entre l'elit extractiva i l'estupidea de la gent: es infinita, no son casos aïllats. ¿Voste votaria al lladre que entra en sa casa a furtar-li els diners? No m'ho crec. Llavors ¿per qué per cada cas de corrupcio el PP guanya 10.000 vots automaticament?

No m'agrada gens ni miqueta escoltar ad algun fanatic neolliberal –com el sociopata, perdo, el sociolliberal president frances– dir que no hi ha cacaus –tambe en tenim per aci, com  ho arrepleguem tot–. ¡Ya està be de mentir o em tocarà traure de nou la Tizona! Ya saben que el neolliberalisme es una ideologia de dominacio, no es una teoria cientifica. Perque està r-e-f-u-t-a-d-a. ¿No hi ha vida mes alla de la triada perversa: catalanisme, espanyolisme i neolliberalisme? ¡Puix estem apanyats!

http://www.accionacionalistavalenciana.com/la-refutacio-del-neolliberalisme-j-masia

Imagens: mundoespadas.com; elmundo.uecdn.es

J.Masia