En perill el transvas Xuquer-Vinalopo

27/10/2014

Experts alerten de que el transvas Xuquer-Vinalopo perilla davant l'escas us dels regants. L'actual presa de l'aigua del transvas Xuquer-Vinalopo en la reclossa de la Marquesa, en Cullera, no resol el problema ambiental que Bruseles tingue en conte per a finançar un terç de la construccio dels transvas Xuquer-Vinalopo. Aixina ho indicà ahir el rector emerit de l'Universitat d'Alacant Antonio Gil Olcina, al destacar que l'Unio Europea (UE) aportà 120 dels 400 millons d'euros que ha costat fins ara el transvas per a atendre les necessitats hidriques i, especialment, per a resoldre el problema ambiental que supon l'actual sobreexplotacio dels aqüifers de l'alt Vinalopo.

No obstant, la negativa dels llauradors alacantins a utilisar l'aigua procedent d'esta presa al considerar-la de mala calitat, pese a ser la mateixa que rega les terres de la Ribera, posa en entredit que el citat transvas servixca per a que els regants d'Alacant deixen de sobreexplotar els aqüifers del Vinalopo, que corren en l'actualitat un serio risc. Per tant, unicament un acort entre regants valencians i alacantins salvarà esta inversio millonaria.

 http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-unio-llauradors-ve-serio-peligro-trasvase-jucar-vinalopo-pide-dejar-trabajar-expertos-20141001114316.html