Els melons de Cristina Cifuentes /J. Masia

17/5/2015

Nos havien venut que Rus, el del Ferrari, el farao de Valencia, el rustic socarrat, el cacic de Xativa, el que apoyava a russos per a conquistar el Valencia CF, era un pancha plena i per aixo no necessitava furtar, era com diria el Gran Wyoming "El puto amo", de fet se nomenava Supermán. Ens havien venut que era un multimillonari que estava en politica per devocio o servici als ciutadans. Eix era Rus per al PP, l'enesima decepcio, mai l'ultima de la presunta banda criminal organisada que son els populars, pero a cada porc li arriba el seu sant Marti. Ni tenen vergonya els politics, ni menys encara els militants i els seus votants. La seua devocio ideologica es identica a la de les creuades o la shoah. El seu fanatisme i cult a la gavina es grotesc, mesqui, acritic fins a l'extenuacio mes repulsiva. Votants en la mes poca vergonya que he vist en ma vida.

Explicant lo que feu per a conseguir l'alcaldia de la majoria dels socarrats mentals que el votaren, promete a l'auditori "Portare la plaja a Xativa i s'ho van creure ¡Si yo mane, porte la plaja! I agarren i s'ho creuen tots ¡Seran burros!" I damunt feu les declaracions en un mitin del PP en Beniganim i se riuen (?!). ¿Cóm pots votar a un au carronyera que diu aço del seus votants? ¿Cóm califiqueu al seu votant despres d'escoltar aço? I en el camp de l'Olimpic de Xativa ovacio, com es natural. Non plus ultra. 

https://www.youtube.com/watch?v=BDb9IBZoUsQ 

Nos informa el defenestrat multimillonari que aguantarà, que no ha fet res roïn i te rao, furtar es normal en el seu mon com el dret de pernada ho era per al senyor feudal. En les gravacions filtrades s'escolta al popular contar: "Uno, dos, tres, quatre, cinc, sis, tres mil, quatre mil, cinc mil, sis mil, set mil, huit mil, nou mil, deu mil, onze mil, dotze mil... dos millons de peles", estava en Marcos Benavent, gerent d'Imelsa, ara en busca i captura o Wanted dead or alive per a que m'entenguen els fashion o els cool votants del PP i la seua marca blanca Cuidadanos. I seguix el circ, Alfonso Rus que dimitix temporalment, María José Alcón suspesa de militancia i contractada, al mateix temps, d'assessora de la "jefa", el seu nebot, presuntament, vivint del conte, a costa dels valencians.  

Les fartades de corrupcio que es peguen els seus votants, afiliats i patidors es per a rebentar/esclatar/esclafar-se/abotifarrar-se i convertir-se en un forat negre supermassiu. ¡I encara seran la llista mes votada! ¡Che, de jujat de guardia!  

La societat ha de ser critica en el seus representants, si no ho es, demostra que son de la mateixa classe. U vota perque el que te davant li agrada (perque son beautiful people, furten mes i mes rapit que Billy el niño desenfundava o per qualsevol atra qüestio sadomasoquista) i si ad algu li agrada votar a lladres corruptes es que es un lladre corrupte o un egoiste que a soles mira pels seus interessos mentres li furten la cartera, o siga, un estupit. "En el PP no tenim pomes podrides, tenim melons podrits" com afirmava Cristina Cifuentes candidata per Madrit, ademes -en est atac esporadic de sinceritat- reclama un major nivell d'autoexigencia etic, que ve a ser com explicar-li fisica quantica a un chiquet de 3 anys, infructuos i impossible.  

Si no teniem prou, els de la marca blanca, el Hacendado del PP, Ciudadanos, afirma que pujaran el IVA superreduit (¡Atencio, els productes de PRIMERA NECESSITAT!) del 4% al 7% (quasi el doble) i per a mantindre la mateixa recaptacio de l'impost, el rebaixaran per dalt, ¡Si senyor en un parell! Si te van votar digues lo que digues i quan mes grossa millor, puix a brofegar, rebentar al personal i dir animalades -que li ho pregunten a l'experta en fugues sense delit Esperanza Aguirre-. Dien que la gent votava per la boljaca, algun pobre encara triarà al PP, es penjaran del coll quan tiren la papereta. Els encanta jugar al penjat, sobre tot si en lloc d'assessinar-te, te suïcides ficant-te la soga al coll. Podem imaginar-nos la foto, una persona aforcada en el menjador de sa casa, tot es de color gris, l'unic moviment es el cos que bascula com si volguera fer un solc en terra i desapareixer. A través de la finestra es veu una gavina passar i en la taula un yogur de Hacendado, lo ultim que ha menjat. Ciudadanos es mes de lo mateix, i com he dit en alguna ocasio, mes de lo mateix no es la solucio, es el problema; segons les enquestes anem a un suïcidi massiu en els ciutadans del PP.  

Damunt he d'escoltar u dels axiomes dels neolliberals: l'home es un ser racional, si, clar. No encertar-ne ni una te merit.   

P.d. Vullc remarcar, com ya fiu, que la formula "catalanisme + espanyolisme" en el mateix paquet es garantia d'exit, no falla, es kriptonita, els valencians van a votar-los en modo zombi. Abans arrasà el PP en la recepta i ara li toca al Hacedando. Increible, pero cert.  

¡Ai sapiens sapiens quí t'ha vist i quí te veu, animalet de Deu!  

P.d. Vida, obra i milacres dels ciutadans del PP -no te desperdici-.  

https://www.youtube.com/watch?t=124&v=v-jLZ5frT88

Image: hoy.com.do

Per J. Masia