Els ciutadans seran els qui pagaran l'indemnisacio a Castor

5/10/2014

Finalment el Consell de Ministres ha aprobat un Real Decret Llei en el que s'establix l'hivernacio de l'almagacenament subterraneu i se reconeix una compensacio per a l'empresa Escal, per valor de 1.350 millons d'Euros.

L'import de la compensacio que en principi l'haura de pagar l'empresa Enagas, qui ho repercutirà als consumidors per un temps estipulat de 30 anys.

L'hivernacio de les instalacions supon la supressio de noves inyeccions de gas, a l'igual que la paralisacio de la sustraccio del mateix. Pero en cap dels casos el desmantellament de les instalacions. El mantindre les instalacions, inactives, sense desmantellar supon un cost de 100 millons d'euros anuals. L'Administracio vol vendre que aço supon un estalvi de 110 millons a l'any en comparacio a si el deposit estiguera operatiu, amagant que son 100 millons anuals de despeses per la seua indecisio a l'hora de desmantellar unes instalacions que han demostrat ser un perill per als ciutadans.

La mala gestio conjunta de Zapatero, Camps i Soria ha beneficiat a l'empresa de Florentino Perez, i en lloc de traduir-se en responsabilitats per ad aquells que realisaren les gestions, autorisant l'obra, i acceptant les clausules que ara obliguen a indemnisar a l'empresa, seran els ciutadans, en la seua funcio de consumidors, els qui es facen carrec d'abonar l'indemnisacio. 

Accio Nacionalista Valenciana aboga per la supresio de l'inmunitat dels politics. Amparats en esta, actuen sense medir les seues accions, perjudicant al poble, qui en ultima instancia es veu obligat a pagar les trastades, completament irresponsables, fetes per la gestio aliena als interessos del poble d'uns politics que actuen d'esquenes a la societat i per interes propi.

http://accionacionalistavalenciana.com/castor-una-empresa-contra-els-interessos-dels-valencians

http://www.lasprovincias.es/valencia/201410/03/consumidores-pagaran-indemnizacion-millones-20141003142430.html

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/09/26/542576ac22601dfa238b4575.html