Eleccions maig de 2023: l’ensomi de LRP i la RACV (I) / J. Masia

6/6/2023

Ya s’ha complit l’escenari tan desijat per les principals entitats valencianes, braços armats per a dividir el valencianisme en la norma accentual convergent en la AVLl, en 2003,i avalistes de PP i VOX −divide et impera−. No cal que continuen posant ciris pasquals.

Els centralistes reprendran la llei d’identitat (fulleraca simbolica buida de contengut) i el consell assessor-censor. LRP tornarà al teatre Principal en els Jocs Florals i en el millor dels casos, els deixaran algun reducte de reconeiximent institucional de llibres o premis, i junt a la RACV els brollaran euros de baix de les pedres i en plouran del cel blau. Bo, tampoc en seran molts, sempre s’han conformat en quatre gallets perque els entregats a la causa son barats, de fet, treballen per als politics carpetovetonics debades, ya que la comunitat ideologica pega mes que l’epoxi bicomponent.

El catala desapareixerà de les escoles (que, per cert, el PP mantingue 20 anys en els instituts, inclus en majories absolutes) i segur que les NdP estaran en els coleges i derogaran la AVLl (que, per cert, creà el PP). Els nuvols oloraran a flors i els teletubis passejaran per la Valencia del bifachito en un descapotable i en les capeles al vent, en una ma un gintonic i en l’atra una coqueta de creïlles. La musica de fondo sera Y viva España de Manolo Escobar. Es juntaran per a gojar d’una posta de Sol en l’Albufera, aprofitant els ultims raigs de l'astre rei. Sera una païs multicolor, que deixarà a banda la grisor esquerrosa, a on els orsos amorosos cavalcaran per l’arc de San Marti damunt d’unicorns en el cri roig i groc, en resum, està al caure, el paradïs en la terra.

Els kamikazes supercentrats de Ciudadanos han tornat a la mallada o la casa: la dreta extrema i l’extrema dreta, lloc de desti ineludible dels que afirmen, contra tota l’evidencia cientifica, que no hi ha ideologies i sempre ho diuen els negacionistes centradissims en la dreta −per a estar tant equidistants van mes doblegats que un bonsai, no cal que especifique la direccio−. No han faltat els quatre mantafulers blaverets que nos volien convencer de la solucio pancaespanyolista, com si no deprenguerem de l’experiencia en el PP: en una ma la polsereta d’Espanya i en l’atra l’ortografia de Pompeu Fabra. Aço es innegable i nomes una immoral creença manipuladora i retorçuda desvia l’atencio, provoca la perdua del juï de realitat i crea entelequies. No debades, l’extrema dreta es especialista en desinformacio −fake news−, en permis d’Ayuso Trump de Tots els Sants.

Tornant al principi, he nomenades ad estes entitats com a popularistes i no valencianistes, no es que no facen valencianisme sino que es residual sobre l’activitat principal de soport a la dreta centralista local, perque el PP te de valencianiste lo que yo de papa de Roma. No els ha importat enganyar i fer d’altaveus, mentres que els acolits, en el silenci, han complit: qui calla otorga. Aixina es impossible, lo que tocava era marcar distancia i diferencia.

¿No haguera segut mes raonable que la RACV convidara nomes als valencianistes de Decidix o si volen els primers? Que dic yo, que si el fi era, com manifestaren alguns valencianistes de la formacio, captar vots i escampar el mensage de la federacio de partits, ¿per qué no se n’anaren a Octubre Centre de Cultura Contemporània? Es que el peix estava venut, per adelantat, en la RACV. Es molt, molt, molt senzillet, observen les fotos de familia o quíns partits acodiren en primer lloc i quíns es conformaren en el premi de consolacio: el quart plat. Els ultims de Filipines tingueren una posicio mes digna.

Un apunt critic per als estrategues: ¿a ón creuen que han anat a parar els 1621 vots (41%) dels vots que ha perdut Decidix de les municipals (3936) a les autonomiques (2315)?, ¿els ho conte o s’ho imaginen?

La dreta regionalista es quintacolumnista, te presta el vot, pero no te’l dona −es infidel−, es el principal obstacul per a un valencianisme d’esquerres i tambe per al valencianisme en general. A mateix preu, u vol un Ferrari i no un 600. Elemental, benvolgut Watson. Com que es tan elemental, bona part del valencianisme creu que es un formage.

Imagens: twiter, conmishijos.com/, twiter.