El port de Valencia ferit a traïcio

30/10/2014

Els valencians clamem per obtindre una millor finançacio per al port de la ciutat de Valencia, pero ¿Qué s'està fent en els pocs diners que arriben? Balafiar-los.

L'Estat detecta sous de 120.000 euros en la fundacio del Port; Un informe de l'Intervencio revela despeses de vora 300.000 euros en restaurants i viages a lo llarc de 2009.

L'informe de la fundacio Valenciaport, l'ultima diligencia que faltava per arribar al jujat en l'investigacio per les irregularitats detectades en l'Autoritat Portuaria de Valencia (APV), ya es troba en la seu judicial. La societat, una entitat sense anim de lucre, rebe una important inyeccio economica de la APV en l'ejercici 2009: vora dos millons d'euros de fons publics.

L'intervencio de l'Estat ha detectat diferents aspectes cridaners a lo llarc de l'any analisat. Per un costat, les despeses de personal. Els especialistes han descobert sous que superen els 120.000 euros. Es tracta de tres persones en la categoria de director -hi ha deu en la fundacio- que cobren 127.000, 124.000 i 115.000 euros anuals. Se dona la circumstancia de que son els unics responsables de la categoria anterior que perceben un supost complement per desplaçament.

No obstant, l'exhaustiu informe de l'Intervencio de l'Estat aclarix que no s'ha pogut establir una correlacio entre els mesos en els que efectuen eixos viages i les nomines en les que cobren eixe complement. Els dos experts que han completat l'auditoria destaquen, ademes, que uns atres treballadors no cobren eixe plus pese a que tambe efectuen desplaçaments.

L'apartat del personal tambe sobreïx per un atre aspecte negatiu. La fundacio Valenciaport tria als seus treballadors baix els criteris de merit i capacitat. No obstant, estos requisits no consten en els diferents expedients de contractacio de cadascu dels empleats, segons l'informe. La societat contava en una plantilla de mig centenar de persones a lo llarc del citat eixercici. El cost del personal supongue uns 2'5 millons d'euros.

Un atre dels aspectes qüestionats en l'auditoria de la fundacio correspon a les despeses en restauracio i viages. Els empleats de la citada societat es deixaren vora 300.000 euros en menjars en restaurants i viages. Bona part d'esta cantitat se destina al segon dels conceptes, vora 230.0000 euros en un any. El restant es repartix entre menjars i hotels.

L'informe precisa que les despeses mes importants les realisaven nou treballadors de la societat, entre els que es troben els tres directors millor pagats de l'institucio en sous superiors a 120.000 euros. De nou, incidixen els perits en determinades despeses que criden l'atencio per la seua quantia i tambe pel concepte, "donat la procedencia publica de la finançacio de la fundacio". Entre ells, per eixemple, figuren almorzars en unes bodegues per import de 8.000 euros.

L'informe ha segut elaborat per funcionaris de l'Intervencio General de l'Estat que foren designats com perits pel jujat d'instruccio numero 14 de Valencia que investiga les irregularitats en la gestio de l'Autoritat Portuaria de Valencia (APV), presidida per Rafael Aznar. Els informes d'este organisme en relacio al Port de Valencia supongueren l'inici de l'investigacio per part de la fiscalia de Valencia.

Els especialistes han estat vora un any per a acabar el treball. De fet, el retras motivà que recentment el juge oficiara a l'Intervencio General per a coneixer les causes d'esta demora. Era la segona ocasio en que ho feya. La resposta ha arribat en l'enviament de la documentacio, apenes unes semanes en acabant de l'ofici judicial.

El juge decidi en son dia practicar totes les diligencies encarregades pel Ministeri Public abans d'abordar si citava o no com a imputats al president Rafael Aznar, dos directius de l'institucio i un treballador de l'organisme.

El cas esclatà en l'estiu de l'any 2013 en acabant de la denuncia presentada per la fiscalia. Des de llavors, la gestio del president de l'Autoritat Portuaria de Valencia es posà baix sospita. Una de les irregularitats fon el cobrament de sobresous per part de Valencia Plataforma Intermodal, firma deficitaria i participada en un 98% per la APV. Els propis denunciats reconeixeren el seu erro i tornaren les cantitats percebudes, vora uns 70.000 euros.

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201410/29/estado-detecta-sueldos-euros-20141029003453.html