El poder de les paraules (i II)

31/5/2017

            PODEMOS ha presentat al seu lider, Pablo Iglesias, com a candidat alternatiu al president Rajoy, encara que no dispon dels apoyos necessaris per a que la mocio de censura fructifique. No obstant es la seua mocio estrela...  

            ¿Qué hi ha darrere d'unes mocions que abans de presentar-se saben que: 1) ni aprovant-se te conseqüencies ni pot conseguir el seu proposit i, 2) no hi ha possibilitat alguna de que prospere? ¿Han oblidat que son "el llegislatiu" i que la seua funcio principal es elaborar lleis per a corregir les conductes i situacions inadequades i per a garantisar que la llei siga igual per a tots? ¿A ón estan les iniciatives llegislatives? ¿Per qué no redacten una llei per a que les mocions reprovatories siguen vinculants? ¿Es curen en salut per a quan els toque governar ad ells? 

            ¿Qué es lo que buscaven realment PSOE i PODEMOS? Davant dels fets podem concloure que es tracta d'un acte d'afirmacio propia tant per banda de l'u com de l'atre.

            El PSOE reclama el seu lloc com a referent en l'oposicio. Orquesta una reprovacio "sense efectes vinculants" pels beneficis mediatics que obte. Se presenten davant del poble com "aquells que prenen l'iniciativa" contra lo que el poble percep com una corrupcio continuada del PP, que pareix no coneixer ni llimits ni vergonya. Es tracta d'afondar en el subsconscient del votant perque a l'hora d'emetre el vot, habitualment obliden els pecats del PP.

            Traslladen la seua responsabilitat de llegislar i posar coto a les actuacions del partit del Govern a la "consciencia" ─al pareixer inexistent─ dels "infractors". Els senyalen en lo dit i exponen a escarni public, pero no adopten cap de les mides que tenen capacitat de posar en marcha per a evitar que la situacio es torne a repetir.

            Per la seua banda, PODEMOS fa el mateix joc. Llança una mocio de censura sense el soport necessari per a que ixca avant. Tot per concienciar al poble de que ells estan fent alguna cosa per a llevar als corruptes del poder i, reivindicar el seu lloc com a predominants en l'oposicio.

            No obstant, la jugada de PODEMOS guarda algunes diferencies significatives en la proposta del PSOE: 1) de prosperar, el partit en mes condenats per corruptes  de l'historia ─el PP─  passaria a l'oposicio, 2) la mocio que presenten aprofita tant per a posar en un bret al Partit Popular, qui podria perdre el govern, com als atres membres de l'oposicio que s'omplin la boca dient que no toleren les actituts corruptes en general i del PP en particular pero permeten que governe a pesar de ser un partit investigat per corrupcio. Obligant d'esta manera a que es retraten, i 3) ademes es poden permetre l'oferir el protagonisme de la mocio al PSOE, baix la direccio de Pedro Sanchez, llevant-se, aparentment, l'afany de protagonisme que els ha mogut a presentar la proposta.

            El truc està en que tant si ho presenten ells com si ho fa el PSOE, perque ells els cedixen el protagonisme, l'iniciativa partix d'ells. Es l'abraç de l'orso al PSOE.  Si accepten l'iniciativa, PODEMOS compartirà la gloria i es tenyiran de grandea per la seua altaria de mires. Si la rebugen Pedro Sanchez i la força de la seua campanya quedaran en entre dit. "¿A ón quedaria el seu ¡No es no!? ¿Cóm entendrien els militants del PSOE que el seu nou flamant secretari general votara en contra de llevar del govern al PP o que s'abstinguera? Dificil el te.

            Lo important, pareix, es desgastar al Govern i l'efecte publicitari de demanar el cap del president del govern. El ser i transmetre al poble que se es protagoniste en el Congres dels Diputats.

            No importa que eixe protagonisme no aporte cap solucio per als ciutadans ni cap llei que millore la situacio d'estos.  

            Demanaria a ses senyories serietat... Per desgracia, fa massa temps que s'ha perdut, en els partits que governen o que formen part de l'arc parlamentari, el sentit d'eixe concepte. 

            Els ciutadans necessitem uns responsables politics que es dediquen a realisar les funcions per a les que han segut triats, en este cas llegislar. Eixa es la rao per la que tenen assignat un sou. No els paguem per a que aprofiten el seu lloc de treball per a fer campanya electoral.

            Actuar contra els excessos del Govern es llicit i necessari. Ara, realisar accions que nos costen diners sense conseguir el benefici del proposit de les mateixes, es un contrasentit.  

            Les accions politiques han d'anar encaminades a conseguir millores. Quan els politics realisen en nom del poble iniciatives de les que els ciutadans ixen perjudicats i els unics beneficiats son els partits politics que han dut a terme la mocio, s'està actuant contra el poble i els seus interessos. I ademes els paguem un extra en el seu sou per fer-ho.  

            Me diran "es que la llei està aixina"... Son el llegislatiu, si la llei està mal, ¡Que la canvien!

 

Imagens: Pedro Sanchez
                 quefrases.de-Frase de Confucio, la seriedad

Videos: Posicionament de Sanchez davant de la mocio de censura de Podemos
              eldiario.es-Youtube
              Pablo Iglesias reconeix que no conseguira guanyar la mocio de censura
              eldiario.es-Youtube
              Podemos oferix retirar la moción de censura per a que la pose el PSOE
              eldiario.es-Youtube

 

Miquel Real