El perill de les noves tecnologies

13/12/2014

Detingut un home per enviar fotos obscenes a chiquetes i intentar citar-se en elles. (Vilarreal, Castello). Al detingut se li acusa d'un delit d'exhibicionisme i provocacio sexual. Furtà la targeta SIM d'una amiga de les victimes i començà els contactes. Enviava fotografies obscenes i posava l'image d'una dona com a foto de perfil.

La Policia Nacional ha detingut en Castello a un home de 37 anys d'edat per enviar fotografies obscenes a chiquetes i intentar citar-se en elles, segons ha informat en un comunicat. L'arrestat consegui els numeros de telefon en sostraure una targeta SIM a una amiga de les menors i envià les imagens per mig d'una coneguda aplicacio de mensageria instantanea. 

Les mares de les menors denunciaren en la comissaria de la Policia Nacional que un home hi havia contactat en ses filles per mig del telefon movil i donaren començament aixina les investigacions. Es tractava d'un desconegut que cridava a les chiquetes repetidament per telefon; tambe les enviava fotofrafies obscenes i mensages per mig d'un sistema de mensageria instantanea, en el que tenía l'image d'una dona com a foto de perfil, i inclos les demanava fotografies d'elles mateixes.

Bloqueig i avis als pares

Segons les mateixes fonts, les chiquetes no accediren a les pretensions del desconegut i bloquejaren el contacte per a deixar de rebre les fotografies. No obstant, el desconegut persisti i tornà a contactar en una de les chiquetes per mig d'un atre numero de telefon. A pesar de que les menors no coneixien a l'investigat, este podria haver conseguit els numeros de telefon de les chiquetes en furtar la targeta SIM d'una amiga de les chiquetes.

Els agents conseguiren identificar al presunt autor dels fets i iniciaren les perquisicions per a la seua localisacio i detencio, donat que es trobava en parader desconegut. Finalment, les investigacions han culminat en la detencio del sospitos en Vilarreal (Castello) com presunt autor d'un delit d'exhibicionisme i provocacio sexual.

Consells per a un bon us de les noves tecnologies: ALS PARES

1. L'ordenador deu d'estar en una zona comuna del domicili per a poder supervisar l'us que fan els menors d'ell i les pagines a les que accedixen.

2. Conscienciar als menors al voltant de l'importancia del bon us de les noves tecnologies, ya siga per mig d'ordenadors personals, telefons movils, o qualsevol atre dispositiu que permitixca l'acces a internet i el contacte en desconeguts.

3. Establir regles d'us d'internet i controlar els temps d'utilisacio dels dispositius per a l'acces a la Ret.

4. Insistir als menors per a que no faciliten senyes personals ni fotografies o videos a uns atres internautes per mig de la Ret, si no existix una sancera seguritat al voltant de qui els va a rebre.

5. Parlar en els menors dels riscs que comporten els chats a on es poden posar en contacte en suposts amics que en realitat no ho son o en persones que es fan passar per menors per a guanyar-se la seua confiança.

6. Revisar les pagines que puguen ser perjudicials per a l'educacio i el desenroll dels menors i alertar-los al voltant de l'existencia de continguts inapropiats per a la seua edat.

7. Els menors no deuen de solicitar cap tipo de producte, sense la previa aprovacio familiar, per mig de la Ret.

8. Existixen programes de control parental a disposicio dels pares, que filtren l'acces a determinats continguts potencialment perjudicials per al menor.

Consells per als MENORS:

1. Avisar immediatament als pares si al navegar o al contactar en terceres persones detecten continguts que puguen ser perillosos o situacions que els puguen pareixer extranyes.

2. No facilitar mai senyes personals a desconeguts per mig de la Ret.

3. No enviar mai fotos personals o familiars ni cap d'atra informacio sense l'autorisacio dels pares.

4. Si es va a quedar fisicament en algu a qui s'ha conegut per mig d'Internet, consultar-lo sempre en els pares per a que ho autorisen.

5. Si un atre internauta fa comentaris incomodos o molests, comunicar-lo immediatament als pares.

6. Tindre en conte que en les rets socials existix plena llibertat per a no reconeixer com a amic a qui no es desige, no existint al respecte cap d'obligacio per part del menor.

Accio Nacionalista Valenciana considera fonamental mantindre una especial atencio a la nostra joventut, i en relacio a les noves tecnologies alerta als pares i als chiquets de les conseqüencies roïnes d'un mal us de les mateixes. Una cosa tan simple com seguir els consells que hem relacionat i una pronta reaccio, pot impedir casos d'abusos o un mal us de les Rets.

Accio Nacionalista Valenciana ademes propon:

Dedicar especial atencio a la nostra joventut, el futur de la Patria Valenciana, qui patix, de manera molt notable, les greus conseqüencies de la recessio economica. Articular politiques que faciliten la seua integracio social i laboral, per mig de plans educatius i formatius de major calitat, oferint totes les oportunitats necessaries per el seu desenroll personal i intelectual, a través del foment de beques d’investigacio (I+D+i), ajudes per a la creacio de chicotetes empreses, o d’obrir-los les portes a la seua participacio en els diferents nivells i realitats de la societat valenciana, necessitada de noves idees i dinamisme. L'aportacio de la joventut, com a peça basica del Poble Valencià, es imprescindible per a la millora i progrés de qualsevol repte colectiu que vullgam afrontar.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/12/12/548ad60e22601daa7c8b457c.html