El pancaespanyolisme de PP i VOX (IV) / J. Masia

19/9/2023

L'esperpent dretos de la defensa del valencià en catala

El cas de Burriana i la suposta censura de revistes pancatalanistes per VOX que anunciava la no renovacio de la subscripcio del govern local −polemica falsa construida pel pancatalanisme a nivell estatal perque les revistes no estaven censurades, es mantenien en les bilbioteques− fon la tipica arrancada de cavall i parada de burro. Aci es quedà tot el valencianisme promes, en una bufa de pato, un globo que es desunfla en 3, 2, 1, 0 . La familia pancatalanista popular, oculta pero ben potent, tallà les ales a VOX, unes ales desplomades que ni en una intoxicacio de Red Bull els permetia alçar el vol com fan les gavines. Les hosts pancatalanistes en plena sintonia en la gran familia pancatalanista del PP reconduiren la situacio rapidament, inclus fundadors del PP de Castello es declararen a favor de les revistes, els mateixos que feen fill predilecte a Germà Colón, egregi pancatalaniste. Pero dels llibres i les revistes valencianistes censurats en totes les biblioteques valencianes ni mu. I aço es mes indignant encara, per al remat, la “derechita cobarde” es reduix a un anticatalanisme de boqueta, un consistent pancaespanyolisme i un valencianisme vacu. Mentres els atres dels gots comunicants, el catalanisme i pancatalanisme monten la pelicula que nomenaria: Els censors censurats. Li diu el mort al degollat: ¿quí t’ha fet eixe forat?

Al poc de temps, vindria l’afirmacio de Llanos Massó, la presidenta de les Corts, en facebook i tuiter, ara X (25-7-2023), en catala: “Aquest matí s’ha reunit la Mesa…”. Confirmat el pancaespanyolisme de VOX. Premi al cretinisme insuperable.

Mes tart, digue lo contrari, que apostava per les Normes d’El Puig: ”Massó se ha preguntado si 'alguien tiene alguna duda de que si Vox no estuviera en el gobierno valenciano este debate no se habría abierto. Vox es totalmente necesario, solo con su llegada se empieza a cuestionar lo que Vox tiene muy claro: el valenciano no es catalán y el auténtico valenciano es el de las Normas del Puig. Algunos no lo tenían tan claro, pero Vox hace su trabajo', ha escrito Massó.” (La Vanguardia,26-8-2023). Volen traure profit de l’embolic. Ara les Corts escriuen en catala, es una follia.

Els de VOX publicaren unes entrades en valencià en el facebook de la Conselleria d’Agricultura, pero els ginets de l’apocalipsis pancatalanistes es llançaren contra ells i VOX, la “derechita cobarde”, reculà, no els donà temps ni a desembainar, ¿qué dirien d’ells el Terç de Flandes? Segur que els tallarien els caps per covarts. Que quede clar, entre moltes atres coses negatives: son uns panchacontents i llepaciris que nomes els interessa el carrec i la “paguita”. No van a trencar el pacte per defendre el valencianisme, no patixquen. Ningu lluita per lo que ignora o no vol.

Si hi havia u que necessitava una reconduccio era el conseller de Cultura del PP, José Antonio Rovira, quan digue una cosa obvia o una veritat com un temple: L’AVL no te la veritat absoluta i apelava a llibertat per a utilisar la normativa que se volguera (La Vanguardia, 24-8-2023). Qüestionar el dogma de fe provocà que el conseller es convertira en la diana dels doctrinaris. Pero, l’inquisidor major havia de resoldre el desorde, Carlos Mazón hague de posar orde: la AVL es paraula de Deu. I tota la rabera tornà a la granja redentora, pero faltava el sermo de la montanya.

Al poc de temps vingue el sainet coral, la conjura dels necis, perjuraren en un comunicat del Consell, defendre el catala o “valencià estatutari”, o siga dir-li valencià, pero escriure en catala, ¡si senyor, en un parell! Pero com el show ha de continuar, aparegue el “guiñol” de Canal Plus, Ruth Merino, portaveu del govern valencià, una castellanoparlant, que començà la defensa de la llengua valenciana en una “Bona tarda” −¡nyas coca!− i mal llegia i damunt en catala un document sobre la suposta i inexistent defensa del valencià (Noticias Ciudadanas, 5-9-2023). Alexa, Siri o Cortana s’haurien mostrat mes competents, com tambe un menut valencià de nomes 4 anys.

Queda mes que confirmat el pancaespanyolisme de VOX, escriuen en catala i ademes: “La Associació d’Editors del País Valencià seguirá recibiendo el apoyo de la Consellería de Cultura en manos de Vox […] que ni siquiera parece haber puesto como condición la presencia de editoriales en lengua Valenciana. Una feria del libro coorganizada junto con la catalanista ACPV (Accio Cultural del País Valencià) y que ahora con el apoyo de Vox seguirá adelante, con sus libros sobre el independentismo y sus actividades de adoctrinamiento” (Noticias Ciudadanas, 5-9-2023).

¡No dien alguns faches locals que nos anaven a salvar! S’agarra abans a un mentiros que a un coixo. Ara tots els salvadors escriuen alegrement en catala o en castella, com la Conselleria d’Agricultura en ma de VOX i en catala la presidenta de les Corts, que aço si, no renuncía a apartar-se de la pancarta oficial en el minut de silenci per la violencia masclista. Hi ha principis irrenunciables.

Tots els esgarramantes acaben sempre per censurar el valencià per a major gloria del catala i castella. L’adjectiu patetic es queda curt, han fet que el diccionari de lo politicament correcte se me quede curt fa decades. Patim un etnocidi dual.

Imagens: archiu ACNV, LRP.