El Govern del PP litiga contra els interessos dels ciutadans

11/10/2014

El Consell recurrirà la sentencia que anula el copagament i lo blindarà en una Llei.La Generalitat valenciana tenía previst que els servicis socials ingressaren enguany 4'4 millons d'euros en els preus publics aprovats en el Decret.

S'obri un nou capitul en el litigi pel copagament que el Consell de la Generalitat valenciana està lliurant contra els usuaris dels servicis socials. La Generalitat valenciana anunciava ahir que no solament va a recorrer la sentencia que anunla provisionalment el proces, sino que ademes va a convertir este pagament compartit en una tasa o tribut, blindant-lo en una Llei autonomica que s'aprovarà en Les Corts. Decisio que deixa patent i meridianament clar lo que enten el Consell de la Generalitat valenciana per "mantindre el dialec" i "raonar al voltant del tema en els afectats".

Aço supon un reves a les aspiracions dels 3.350 discapacitats i majors que han tingut que pagar enguany part del cost dels servicis assistencials que venien atenent-los, com els centres ocupacionals o la teleassistencia.

Segons deixà coneixer ahir la portaveu del Consell, Maria José Catala (PP), el Govern autonomic ha donat el vist i plau a interpondre un recurs de casacio contra la decisio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunitat autonoma de Valencia, d'anular el Decret aprovat pel Consell en agost de 2013; norma que regulava els preus publics que , a partir del 1 de giner d'enguany, tindrien que abonar part dels usuaris dels servicis socials de la comunitat autonoma de Valencia. Uns 2.400 majors i 950 discapacitats en ingressos superiors al IPREM (532 euros al mes).

Entre unes atres qüestions, el TSJ valorà que un Decret no era una norma en la suficient entitat com per a regular "servicis assistencials basics i imprescindibles".

Ademes del recurs, fet en l'intencio de frenar la possibilitat de que els centres tinguen que tornar els diners ya cobrats als usuaris, Catala indicà que el Parlament valencià aprovarà una Llei que donarà al copagament la consideracio de tasa o tribut per a, d'esta manera, ajustar-se a la resolucio judicial i evitar futurs recursos que tornaren a paralisar el proces.

A lo llarc del primer any de l'iniciativa, la Generalitat valenciana tenía la pretensio de que diversos servicis socials com els centres de dia o les residencies ingressaren 4'4 millons d'euros abonats directament pels usuaris. D'estos diners, 2'9 millons correspondrien a les boljaques de 2.400 majors i 1.500 millons dels ingressos de 950 discapacitats. No obstant, solament els centres publics i alguns privats començaren a cobrar als usuaris des de principis d'any, els demes optaren per esperar a que els tribunals se manifestaren al voltant de la validea del Decret.

Des de la Conselleria de "Benestar" Social insistiren ahir en que els imports cobrats pels centres als usuaris mai han entrat en les arques del Govern autonomic perque el sistema s'aprovà, com digue la portaveu, en el fi de que estos servicis dispongueren de finançacio.

Per ultim, Catala eximi de qualsevol responsabilitat als tecnics de "Benestar" Social que prepararen el Decret, perque "han fet lo mateix que en unes atres autonomies", es dir, "seguir la normativa basica".

Accio Nacionalista Valenciana denuncia l'actitut contra el "benestar" social que està mantenint el govern del Partit Popular en la Generalitat valenciana. Ya el tribunal a l'anular el Decret incidi en lo caracter de desprotegits i en poc potencial economic del sector afectat pel Decret. L'accio de govern del Partit Popular trenca el concepte de "benestar social", carregant contra aquells que no tenen recursos ni capacitat per a generar-los, desposseint-los de la proteccio que l'Administracio els garantisava. El copagament per a rendes de 532 euros al mes resulta vergonyos per a una societat civilisada.

La portaveu del Govern, Maria José Catala (PP), nos ha tret de dubtes en quant a lo que se referia quan digue "mantindre el dialec" en l'associacio d'afectats CERMI CV; les actuacions de l'eixecutiu valencià han obviat totes les reivindicacions fetes per l'agrupacio que defen els interessos dels ciutadans que interpongue recurs davant del Decret que llimitava els drets dels usuaris dels servicis socials.

http://www.lasprovincias.es/comunitat/201410/11/consell-recurrira-sentencia-anula-20141011001511-v.html