El fill de Tejero rep el grau de Coronel

29/9/2014

Antonio Tejero Díez, fill de l'autor del colp d'Estat 23/F, passa d'estar suspes (per conmemorar la data del colp d'Estat en un dinar en el que convidà a diferents participants en el colp d'Estat), a rebre un ascens per part del Govern de la nacio. Es ascendit a Coronel.
Fet significatiu que nos deixa clar quina actitut mante el PP en els golpistes i en aquells que els recolzen.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-interior-asciende-coronel-guardia-civil-hijo-tejero-fue-cesado-celebrar-aniversario-23-20140925121949.html