El context de les normes del 14 (VI) / A. Botella i J. Masia

26/9/2018

L'autor es ben conegut, per la llargaria que alcança l'investigacio en format de serie d'articuls he de remetre per a qui vullga coneixer millor al personage als llibres de Benjamin Agulló, el millor especialiste de l'obra de Fullana.

En principi el text no es inedit perque l'arreplegava Josep Climent en "L'obra lingüística de Lluís Fullana i Mira" (2004), pero si que ho es stricto sensu, es dir, si volen llegir-lo lliteral tal i com l'havia escrit Fullana i no la versio corregida o adaptada que presentà Climent. En tot cas no es important si el document que presentem pot rebre o no l'adjectiu d'inedit, lo autentic es lo que es pot contemplar en el seu estat original o natural, inedit quan mostres lo que es desconegut, perque quan expons una obra modificada, alterada o retocada no sera autentica si no respecta l'original i aço es lo verdaderament important.

Climent retoca entre unes atres coses, el sistema accentual ya que modificà mes del 90 % de tildes que escrigue Fullana sense advertir-ho, quan s'altera un text es obligatori des del punt de vista de l'etica cientifica explicitar els canvis.

La contestacio del francisca al requeriment de Mustieles començava aixina:   

"LES NORMES ORTOGRAFIQUES DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS". (PDF) 

Anex 1: Imagens relacionades en el PDF
image 1

image 2

image 3

     

Anex 2: borrador inedit que realisà a ma

image 1

image 2

image 3

image 4

image 5

image 6

 

 

image: Pare Fullana, colectiuaitana.com

A. Botella
J. Masia