El context de les normes del 14 (V) / J. Masia

18/9/2018

 L'intervencio de Martinez en la polemica sera reduida, almenys directament, pero recordem que fon decà del Centre de Cultura Valenciana (CCV), pertanygue al Partit Liberal Conservador, movilisà la creació del CCV i publicà treballs de Fullana. Tambe participà activament en les activitats de l'institucio, en especial podem destacar la consecucio de la mateixa catedra de la llengua valenciana –que enguany es commemora 100 anys–. Me resulta curios que el seus coneiximents de valencià foren tan llimitats o que la mateixa carta estiga redactada en castella. En anys a on el valencià era despreciat en l'ensenyança es provable que tinguera vergonya d'escriure'l en faltes d'ortografia, la produccio la feu en castella, desconec si el parlava. He pogut comprovar un text manuscrit en el que dona l'enhorabona a Fullana per les seues classes i estava tambe en castella. La seua filla, Carmen Martinez fon valencianista i tambe consta la seua obra en el mateix idioma que son pare.

 

 

 

Josep Martinez

Fon un dels liders del valencianisme politic, fon regidor, alcalde de Valencia i alcançà la presidencia de la Diputacio, en l'ambit cultural fon un personage destacat, tant com a Decà del CCV, eixerci la direccio del museu de Belles Arts i fon academic en l'Academia de Belles Arts de San Carles, publicà una important obra historica i artistica.

En carta de 17-IV-1913, Martinez s'excusà per no tindre els suficients coneiximents lingüistics.

‘Mi distinguido amigo y consocio: devuélvole el ejemplar de les normes ortografiques sin comentario alguno porque no me considero con autoridad y conocimientos bastante para hacerlos; no sé escribir, bien ó mal, en valenciano y con eso está dicho todo. Agradeciéndole mucho la distinción que me ha otorgado quedo á sus ordenes affmo. amigo y su servidor. L. B. Q. M. Jose Martinez Aloy.’.

Imagens: Retrat de José Martinez i Aloy, valenciablancoynegro.blogspot.com
                            Portada d'una de les seues publicacions (Geografia General del Reino de Valencia). todocoleccion.net

 

J. Masia