Educacio- Cultura i Patrimoni

En la Coalicio AVANT volem un model educatiu, solidari, plural i participatiu que garantise una educacio integral de les persones, que fomente definitivament l'ensenyança, coneiximent i us del nostre idioma valencià, que assegure una oferta estable i altament qualificada en centres especifics tant per a combatre al fracas escolar com de formacio integral d'alt nivell.  

Volem enfortir la nostra cultura,  la nostra historia, promocionant-les, reivindicant el nostre passat com a poble, guanyem el nostre futur.  

Mides: 

  1. Ampliar el bono escolar.
  2. Aumentar els mijos de les nostres biblioteques.
  3. Construccio i manteniment dels centres educatius de la nostra ciutat, atenent a la previsio de la demanda en base a l’informacio demografica.
  4. Construccio de noves biblioteques de barri.
  5. Impuls a les universitats populars i a l'educacio d'adults.
  6. Ampliacio del nostre conservatori.
  7. Consolidar i potenciar la nostra oferta museistica.
  8. Fomentar les iniciatives dirigides a estimular la creacio cultural.
  9. Encarregar un estudi tecnic i analitic, a experts i especialistes independents contrastats en la materia, del teixit de la suposta reliquia anomenada “Peno de la Conquesta”, la qual en l’actualitat està exposta en el museu de la Ciutat de Valencia, per a determinar la data exacta i resoldre de manera definitiva sí en realitat fon o no la bandera que penjaren els musulmans en la Torre d’Ali-Bufat. Des de la Coalicio AVANT considerem que qualsevol document o objecte expost en un museu public, ha de tindre la maxima rigorositat historica i totes les garanties cientifiques de veracitat, puix si no fora aixina estariem oferint a la societat valenciana i a tots els visitants un frau historic.