Dret A Decidir…, Pero No Per Als Demes

1/10/2014

Assistim en els ultims mesos al sopor de la farsa organisada per Artur Mas, ERC i companyia, una gran mentira de la qual ya vaig esplayar-me en son dia, en l’articul titulat “Distraure’ns de la realitat”. Han complit el principal objectiu programat pels falsaris governants de la Comunitat Autonoma Catalana, que no es un atre que el d’amagar, o deixar en un segon pla, tota la corrupcio politica encapçalada per CiU i el clan Pujol. Els mijos de comunicacio donen prioritat a un fet que nomes es una cortina de fum, a una convocatoria de referendum que ya sabien els promotors que el Tribunal Constitucional la prohibiria. Tambe ha quedat en l’oblit la pessima gestio del Govern catala en la seua sanitat, educacio, politica social, vivenda, etc. El següent proposit es incrementar la finançacio a costa d’unes atres Comunitats autonomes, com es el cas de la Valenciana, un fet que per al proxim any es una realitat, puix percentualment, segons els presuposts generals de l’Estat per a 2015, els catalans obtindran major finançacio que els valencians, de la mateixa manera que en les ultimes decades.

              Pero no paren ahi. En els ultims dies i semanes, estem observant com una entitat denomina “desobeïm”, vinculada estretament al partit catala Candidatura d’Unitat Popular (CUP), partit que junt a CiU, ERC i Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida promouen el sainet del fantasmagoric referendum, està prenent protagonisme demanant en les rets socials i en els carrers la “desobediencia”, pero completant-la en una atra soflama: ‘Desobeïm, pel referèndum de la independència dels Països Catalans’, en companyia d’un mapa dels inexistents “països catalans”. Sí, aprofitant que el Turia passa per Valencia, o que l’Ebre ho fa per Tarragona, ¡¡nyas!!, claven l’entelequia dels països catalans. Els valencians ya estem patint estes agressions des de fa moltes decades, i estem denunciant-lo igualment des de fa molt de temps, sense que cap partit en el Govern de Madrit, cap, ni PSOE ni PP, hagen mogut un dit per a fer respectar l’identitat valenciana, balear i aragonesa, puix fer apologia dels països catalans es un atentat directe als nostres territoris i als nostres interessos, a banda de ser contrari a llegalitat vigent, arreplegada en l’articul 145.1 de la Constitucio espanyola, d’ahi de la gravetat per als valencians, entre unes atres raons, que se duguera a terme la proposta del PSOE d’autorisar el federalisme. En un video se pot comprovar el grau de manipulacio, a l’estil ‘goebbelià’, que utilisen els anexionistes i fonamentalistes del CUP i “Desobeïm” per a difondre i justificar les seues reivindicacions politiques.  Est es l’enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=2x2-DENwlSU

              En esta llinia, lo que resulta mes paradogic es que una de les expressions mes repetida, per aquells que demanen celebrar el referendum d’independencia catala, siga la del “DRET A DECIDIR”, ara be, es evident que volen que s’aplique NOMES AD ELLS pero NO ALS DEMES. ¿Quan han consultat al Poble Balear, a l’Aragones i al Valencià si volem formar part dels imperialistes “països catalans”? ¿A on està l’aplicacio del DRET A DECIDIR d’estos tres Regnes historics, en Furs propis com Arago i Valencia i, en l’actualitat, en uns Estatuts propis que els concedix unes competencies propies? ¿Quí son eixos inquisidors i violadors de les llibertats dels pobles, per a incloure’ns en les seues quimeres paranoiques? ¿Son ells els que s’omplim la boca de demanar llibertat quan estan intentant robar-la a uns atres? Crec que els conceptes de democracia, respecte i tolerancia els utilisen de manera molt llaugera, puix demostren desconeixer els seus significats.

Ricart Pla