Desviacions confirmatories (I) / Antoni Fontelles

27/2/2018

Fa un temps, en les classes impartides en un curs de l’Institut d’Estudis Valencians (giner 2018), els explicava als alumnes el canvi de les actituts i cóm reorganisavem la cognicio en motiu de les informacions rebudes. En teoria i en la practica, la comprensio del mon que tenim es veu afectada constantment pels fets que assimilem i que obliguen a reordenar la nostra ment, pero moltes voltes no es aixina i sorgixen ‘resistencies’. Una d’elles es la ‘desviacio confirmatoria’ que es dona quan hem construit un determinat esquema de la situacio i es produixen acontenyiments que haurien de ‘desconfirmar-lo’, pero som tan espavilats que reestructurem la percepcio per a que s’adeqüe a lo que volem o haviem previst.

          Son mostres de desviacio confirmatoria conductes com: no buscar proves contradictories, ignorar les proves en contra, distorsionar les proves i malinterpretar-les o reinterpretar-les. Aixina, solem seleccionar i acceptar, algunes voltes acriticament, evidencies que ratifiquen les nostres creences i les nostres idees. Per contra no solem ser massa donats a escorcollar o a atribuir l’importancia corresponent a tot allo que divergix respecte a lo que considerem que es la –nostra– interpretacio correcta. A mi me preocupa, moltes voltes, caure en est error perceptiu i no ser conscient realment de tots aquells elements o indicis que m’estan dient lo contrari. No se si ho evite, pero per lo manco estic alerta.

Estat d'alguna de les embarcacions en acabant de l'atac japones

          U dels casos mes coneguts i comentats es el bombardeig japones sobre Pearl Harbor el 7 de decembre de 1941. El comandant de l’armada del Pacific dels Estats Units Husband E. Kimmel i el seu estat major, foren advertits pels servicis nortamericans d’espionage i d’informacio des de l’estiu de 1941, de forma reiterada. En varies ocasions se’ls comunicà que s’anava a produir l’atac, que Japo s’estava preparant, que havien de destruir documentacio oficial, pero Kimmel i els seus subordinats despreciaren i reinterpretaren tots els avisos i tots els fets, en l’idea de que no estava clar a ón anava a produir-se l’intervencio militar enemiga i si els japonesos disponien o no de suficient poderiu armamentistic per a fer-ho. Inclus el dia d’actes es descobri un submari en l’entrada del port –sense causar alarma– i una hora abans de l’atac fon afonat un dragamines –que causà alarma– pero s’esperà a la confirmacio de si era japones o no… i no hi hague temps, quasi immediatament l’aviacio nipona bombardejà el port i destrui la major part de la flota que estava atracada en Pearl Harbor.

Esta explicacio ve a conte per la negacio i reinterpretacio acritica que fan autors espanyols o estrangers de la denominacio ‘llengua valenciana’ que han explicitat –sense necessitat aparent– els autors regnicoles a lo llarc dels sigles en les seues obres. Fa uns quants anys me compri Lenguas y comunidades en la Europa moderna, de Peter Burke. Tracta, com indíca el nom, dels grups idiomatics en Europa i de l’aparicio cronologica dels primers texts en la majoria de les llengües continentals.

 

Imagens: portada libro Llenguas i comunidades en la Europa moderna, akal.com
                            Atac a Pearl Harbor, kids.britannica.com.

Antoni Fontelles