Deports

  1. Promocio de la Pilota Valenciana (impulsar la seua practica en els centres d'ensenyança, convidar  als jugadors professionals a que visiten eixos centres, difusio a través dels mijos de comunicacio, establir convenis en tv per a la seua retransmissio, recuperar competicions en les distintes poblacions en que han desaparegut per falta de promocio, etc.) Incloure la Pilota Valenciana dins de les disciplines d’ensenyança d’educacio fisica en els coleges.
  2. Potenciar els deports populars. Facilitar circuits i llocs adequats per a l’eixecucio de deports com l’atletisme, ciclisme, balo a ma, voleibol, etc.  Habilitar espais naturals per al desenroll dels deports i llocs dins de la ciutat per a poder participar de forma ordenada i segura. Promocio en les universitats populars de cursos orientatius de cóm i a on practicar deports de forma sergura i ordenada.
  3. En la Coalicio AVANT vullguerem un polideportiu en cadascu dels barris. No hi ha diners en les arques municipals per a conseguir construir noves instalacions en cadascu dels barris, pero si podem promoure convenis i cooperacions en coleges privats i publics que tenen les seues instalacions infrautilisades i molt de temps en les portes tancades, podent ser utilisades pel public en general i per els jovens en concret. Les activitats deportives son una bona alternativa a les maneres actuals dels jovens d’ocupar el seu oci. En un horari ample i adequat podrien combatre eficaçment activitats com els botellons. Tambe es pot tractar d’obtindre convenis en propietaris de solars per a transformar-los  en llocs d’oci a on fer deport.
  4. Promocio i seguiment deportiu (destinat a impulsar a jovens que destaquen en diferents deports, formar nous talents, facilitar-los beques, etc., son politiques que realisen en països que son potencies mundials deportives.
  5. Reivindicar que la Seleccio Valenciana de Pilota represente en competicions internacionals al Regne de Valencia, a l’igual que se permet feren el seu cas a les seleccions vasca i catalana de Pilota. Igualment reclamem el reconeiximent del la Pilota Valenciana com a deport autocton i genuï dels valencians.