Davant de l'alarmant estudi de Clara Miralles, Accio NV demana l'ensenyança del valencià en les normes d'El Puig en els coleges

29/9/2014

Alarmant estudi de la fisica Clara Miralles Vila, al voltant de l'us del valencià en el futur.
L'estudi arriba a la conclussio de que en 2050 no quedarà mes d'un 10 % de parlants que usen el valencià.
S'ha de dir que l'estudi no fa referencia a la pugna entre valencià i catala, sino unicament entre valencià i castellà, per lo que els resultats podrien ser encara mes negatius.
Novament un fisic ve a parlar-nos de llengua, aplicant criteris prou llunt de la realitat. Nos ve a dir que en base als beneficis de parlar una llengua o una atra el valencià desapareixera en benefici del castellà. Rafael Castelló, director del Servici de Politica Llingüistica de l'Universitat de Valencia, afirma que els individus que conformen la societat no estan capacitats per a mantindre la llengua i que fan falta politiques que ajuden a mantindre-la.
Si el senyor Castelló observara cientificament els fets, voria que es precisament la política que manté el Govern de la Generalitat en la mateixa llinea que la mateixa Universitat de Valencia, que es contra natura, la que està tirant arrere al numero de parlants en Llengua Valenciana. El desapego dels valencians en l'hibrit acatalanat que ensenyen en les escoles es el rebuig normal i natural que pot sentir qualsevol quan li ensenyen una llengua que li es extranya com si fora la propia.
El PP a llarc determini conseguirà el seu objectiu: tots a parlar castellà.
La solucio no passa per substituir el valencià per una atra llengua que puga estar ara mes forta, com es el catala, sino per fer forta la Llengua Valenciana, ensenyant-la en les escoles, i fent que els valencians se puguen sentir orgullosos del seu ric patrimoni llingüistic.
Accio Nacionalista Valenciana demana l'ensenyança del valencià en normes d'El Puig en les escoles per a conseguir una pronta i rapida recuperacio del numero de parlants.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/09/29/porcentaje-valencianohablantes-sera-inferior-10/1167871.html