Consum

Per a millorar la calitat de vida de tots els valencians, en La Coalicio AVANT considerem necessari promoure controls rigorosos en defensa del consumidor, promocionant les organisacions de consumidors i usuaris, aixina com potenciant la Junta Arbitral de Consum.