Compromís promociona als anexionistes "països catalans"

29/8/2016

            Compromís colabora internacionalment en favor dels "països catalans"
            L'editor de l'agencia INCAT, Pau Andrés Anglès, vinculat al casal catala de la Plata en Argentina, es membre de Compromís, i DIFON propaganda contra l'Identitat Valenciana, i en favor dels imperialistes "països catalans".
http://www.agenciaincat.la/?p=24240         

 

 

            ¿Finançacio irregular de Compromís?
            ¿FINANÇA el govern catala a Compromís a través de l'agencia INCAT i del "casal catala de la Plata" en Argentina, per al foment i divulgacio de la propaganda imperialista, anexionista i nazi dels "països catalans"?

 

 

         

            En l'edicio 2016 de l'universitat catalana d'estiu (UCE), la Generalitat Valenciana tornà a participar i colaborar activament en el foment i difusio dels imperialistes i nazis "països catalans", per mig d'alts carrecs politics, en este cas, la representacio estava a carrec de Xavier Navarro (Compromís), com a director de l'Institut Cartografic Valencià. El video mostra una atra colaboracio del Consell de la Generalitat Valenciana en actes organisats per entitats depenents del govern catala (universitat catalana d'estiu), i en el qual aprofiten qualsevol tema per a fomentar la quimera anexionista dels "països catalans", donant 'per fet' l'anexio del Regne de Valencia al seu territori, com expressa el mateix conseller catala de territori, Josep Rull. "Casualment", en esta ocasio es una atra volta un membre del partit pancatalaniste-regionaliste catala "Compromís", (l'any passat fon l'alcaldesa de Carlet, tambe de Compromís, Maria Josep Ortega), qui participà de manera servil i sumissa en eixe acte que agravia a l'Identitat Valenciana i al Regne de Valencia.