Campanya de sensibilisacio contra el compliment de la llei en Racó Català

29/9/2017

            Alçant al ridicul l'aplicacio de la llei, i entrant en un pla fora de la realitat ─a ningu se li acusa de colp d'Estat per travessar un carrer ni es privat de la llibertat per este tipo d'infraccio─ des de Racó Català pretenen donar a entendre que l'aplicacio de la llei es desmesurada de manera generalisada.

            Obliden, els maquiavelics ingeniers encarregats de fabricar la consciencia del poble catala que, per molt que es vullguen esforçar, no es comparable l'infraccio de "travessar un carrer" en "desobeir els mandants del Tribunal Constitucional", per haver actuat en contra de diferents articuls fonamentals de la Constitucio.

            Per molt que li peguen voltes, una infraccio no es lo mateix que un delit. Qualsevol actuacio contraria a llei no es democratica. La poden calificar de "revolucionaria", "reaccionaria", "lluita pels drets" inclos "d'autoproteccio dels interessos nacionals del seu poble", pero mai d'una actuacio democratica. La democracia es fonamenta en el compliment riguros de les lleis per part de totes les parts implicades... No podem triar quínes lleis complim i quínes no. Per a incomplir una llei t'has de declarar insumis i en rebelia, perque actues en contra de la llei i per tant en contra de l'orde establit, l'orde democratic.

            Votar es un acte democratic, afirmen. En principi pot pareixer que aixina es. Quan yo estigui fent la "mili" ─l'antic servici militar obligatori─ les autoritats militars del quarter celebraren unes votacions secretes i vos puc assegurar que les votades no eren per a triar el menu del rancho per als soldats. Anem a supondre que votaven sobre si se "pronunciaven militarment" o no... ¿Sería en eixe cas un acte democratic? ¿o mes ve una decisio presa al marge de la llegalitat i per tant antidemocratica? ¿Se pot fer un referendum per a demanar un colp d'Estat? ¿Se pot fer per a demanar acabar en la vida dels majors de 60 anys per a aixina solucionar el problema de la "proliferacio de pensionistes" i del "trencament" de la caixa de la Seguritat Social?

            Obviament la resposta es no. No es pot votar al voltant de propostes que son contraries a llei o que vulneren els principis democratics. Tota llei de ranc inferior ─autonomica o local─ que contradiu una atra de ranc superior ─lleis arreplegades en la Constitucio i les d'ambit estatal─, es nula en orige. No se pot llegislar en contra de les lleis existents sense primer canviar les de ranc superior. Botar-se aço es actuar contra els principis democratics, mai un eixercici democratic, com nos pretenen vendre.

            L'ingerencia d'una comunitat autonoma en una atra apareix especificament prohibida per la Constitucio. La permissibilitat de l'Estat en este tipo d'actuacions dona peu a que ara li estiguen exigint "el mateix" comportament llax d'observancia de l'orde constitucional, i que els infractors consideren "normal" que s'atenga lo que demanen.

            En la nostra Nacio Valenciana hem patit per decades de l'imposicio i intromissio de l'autonomia de la regio catalana en materia cultural. Emissions illegals de la televisio TV3. Inclusio sistematica del nostre territori dins dels informatius catalans com una part de la seua regio. Exigencia del president de la Generalitat catalana, l'ara investigat per corrupcio Jordi Pujol, per a que el Partit Popular li garantisara l'inexistent fins ad eixe moment unitat de les llengües valenciana i catalana. Formalisat en la creacio per banda del PP de la AVLl. L'inclusio en els llibres de text dels mapes dels inventats Països Catalans. L'ensenyança en les escoles d'una "historia" feta a mida pels catalans a on ells gogen del protagonisme que els documents historics els priven. L'acceptacio d'una dinastia catalana de reis en un territori que mai ha segut regne. L'imposicio del catala en els coleges substituint la llengua valenciana reconeguda en l'Estatut d'Autonomia, etc.

            En la mateixa pagina uep a la que hem fet referencia parlen de l'imminent creacio d'un programa de televisio conjunt ─Bon dia pretenen que es diga─ entre catalans i mallorquins, al qual insten a afegir-se al Govern Valencià. Sería d'ambit d'internet. Es regiria pel principi de "reciprocitat plena" i comportaria la creacio d'un "consell audiovisual del catala" en l'implicacio de les administracions de les autonomies convidades a participar.

            Els organisadors no troben impediment en els punts de la Constitucio que vulneren duent a terme eixe proyecte. La creacio d'estaments intercomunitaris es contrari a la carta magna. L'ingerencia d'una comunitat en una atra, com ya hem indicat, tambe està expressament prohibit. ¿Si el PP i el PSOE promocionaren i permeteren l'illegal TV3, per quín motiu s'han d'opondre ad esta nova proposta?

Image: gargotaire.blogstop.com / racocatala.com.
            Adaptacio llingüistica: Secretaría d'Assessorament Llingüistic de ACNV

 

Miquel Real