Caixa d'Aforros del Mediterraneu: R.I.P

21/8/2015

Seu local de la CAM en Sant Joan d'Alacant

            La semana passada es posava en practica una noticia ya anunciada en el mateix moment de la seua venda. Desapareix la marca CAM per a ser nomes Banc de Sabadell.En esta operacio es liquida lo poc que quedava d'autocton en les sucursals valencianes de la CAM.

            L'escusa presa es la de reunificacio de la marca a nivell local, per a aixina reforçar-se a nivell nacional i internacional. Est ultim pas dona la rao ad aquells que veren la venda a un preu ridicul, com a la perdua d'un banc valencià ben situat en les finances peninsulars.

            Des d'Accio Nacionalista Valenciana s'ha vist esta absorcio com a cronica d'una mort anunciada des de la mateixa creacio, degut al seu vicios reglament que permetia fer i desfer a gust del politic local. Esta forma d'actuar s'ha intensificat mes en el govern del PP, degut a tots els negocis poc clars mampresos per esta formacio, la gran majoria dels quals estan en mans de tribunals.

            Es necessari recuperar el sistema financer valencia (propostes 14-15-16  del programa d'Accio) baix un nou model mes eficaç i efectiu, evitant els problemes que nos ha dut a la seua perdua. Sent el sistema financer valencià fort es proyecta la seua fortalea a mes alts nivells. Aixina ho ha entes el nou banc. Lo unic conseguit pels politics del PP, a banda de fer desapareixer una senya propia, es donar recolzament, en la seua venda, a un territori veï, donant ales a les seues ansies imperials. L'humoriste Peridis, en un llibre publicat fa mes de dos decenis, posà una frase que hui en dia deurien de recordar el PP: "Senyor comte, quan el bosc es crema, una cosa seua es crema". ¿S'haura donat conte d'aixo el senyor comte?

 

Albert Cuadrado

Imagens: soria.es i sant joan alacant.com