¡Benvingut Mr. Marshall! / Per J. Masia

3/5/2015

Espanya està fora de la llista de la pirateria, pero "preocupa" a EEUU. Aço, nos evita, de moment, d'observadors "especials". ¡Quín pes em lleven de damunt! El sheriff global te de democracia lo que yo de retor. Lo que ocorre es que per a entendre aço s'ha de llegir algun llibre, algun bloc o wep i seguir la prensa i no vore massa Sálvame de Luxe o Supervivientes. Si el temps es llimitat no dona per a fer tantes coses al mateix temps.

Deixi apuntat en un articul anterior l'aficio nacional nortamericana pel seu deport preferit "la caça del negre", veig que continuen en el seu racisme -tambe institucional-. Encara es pijor observar que ad esta violencia s'afig ampliant-la els prejuïns classistes, com per eixemple en Baltimore de majoria historica democrata, en majoria policial i alcaldesa afroamericana. Els mateixos negres participen en la canalla salvage, fa oix.

Alguns confonen una democracia formal, en una democracia real. Com escrigue Jean Baudrillard, EEUU es com Disneyland, nomes existixen decorats, darrere no hi ha res, un esquelet de fusta. De moment, la fusta no crea, manté o potencia democracies.

El cas de Guantanamo -Obama digue que el tancaria-, pendre's la justicia per les seus mans, l'impunitat dels soldats i contractistes americans, no firmar protocols per a la defensa del mig ambient o no reconeixer al Tribunal Penal Internacional, son marca USA. L'espionage global i local, la violacio de drets tambe la practiquen aci, en Europa, en ajuda dels servicis secrets alemans -¿Fea falta un motiu mes de foment d'amor germanic?-. Lo mes indignant es que a la gent li dona igual que Obama els espie, haura de tindre un component erotic amagat -com que te vegen per un forat- perque sino...o em tocarà acceptar lo que escrigue Gilles Lipovetsky "Hui nos rig el buit, pero un buit sense tragedia ni apocalipsis".

Per cert, se comenta que Felipe González va a defendre als presos politics de Guantanamo i als afroamericans que cauen com a mosques... tambe. ¡Quànta faena te ser coherent! Pot ser que Fontelles i yo li estem donant massa quefer.

Fon increible vore cóm la gran regina de l'esquerra Pepa Bueno, en el programa Viajando con Chester, entrevistà a Willy Toledo, insinuava que alguns pensen d'ell que s'està tornat foll, sense saber diferenciar que es una falacia ad hominen de l'analisis rigoros dels arguments que expongue. Tenim un sistema educatiu que ensenya a ser un borrego que sap sumar, una educacio superior que evita dotar de ferramentes critiques als seus llicenciats. Uns partits que requerixen sumissio, poca participacio, mes que afiliats volen electors que passen a votar-los cada 4 anys i en acabant siguen una majoria silenciosa. Uns mijos de comunicacio en una capacitat increible per a crear opcions politiques i una desinformacio massiva. La democracia se'ns escapa.

Haurem de convindre que la democracia es de baixa intensitat/qualitat, com vullgau, pero està dirigida o estem en un totalitarisme invers com plantejava Sheldon Wollin -que no es un roig terroriste bolivaria-: la politica interve en l'economia i les gran empreses i el capital intervenen en l'activitat politica. Les portes giratories, els lobis, el capitalisme d'amiguets, la corrupcio, la finançacio illegal del PP, son eixemples d'esta copia americana, nova versio anemica o pseudodemocracia. Reactivar-la significa crear, fomentar i participar del debat, evitar tabus i tancaments en fals. Requerix una consciencia, una voluntat i un respecte als princips conversacionals i als drets fonamentals com l'informacio veraç. No podem deixar aço en mans a soles dels partits politics, el capital o els mijos de comunicacio, hem de ser conscients del nostre poder, -si, som un granet d'arena- pero les plages es componen de molts granets d'arena.

Versio en la Comunitat de Veïns de ¡Benvingut Mr. Marshall!

La democracia es el govern del poble, la llegitimitat la transmetem tots nosatres, per aixo es hora de ficar a cadascu en el seu lloc, deixar-nos de filies i fobies, de passar factura als que colaboren o favorixen el valencianisme kleenex del PP en cada cita electoral -o siga TOTS excepte la coalicio AVANT-. Els que no han volgut l'unitat del valencianisme favorixen al PP, per aço l'unica opcio valencianista es la coalicio AVANT. Ficar-nos al mateix nivell en editorials i articuls de prensa -excepte en excepte en l'honros cas de Manuel Casaña Taroncher en Las Provincias- es vergonyos, denigrant i atenta contra la realitat i l'informacio veraç i no estic dispost a vore com entitats valencianistes fiquen a tots els partits al mateix nivell. Mes val caure en gracia que ser gracios no va en mi.

Alguns es preguntaran per qué votar valencianisme, puix perque a soles les persones que amen ad esta terra la poden traure del clot en el que està. Si no se respecta l'identitat i cultura valenciana es com si tu no te respectares, com si no te volgueres i saps que aço es tornarà en una psicopatologia. Lo que es inutil es fer-nos mal.

Alguns diran que el vot es inutil, ya ho escrigui, l'unic vot INUTIL es el que va contra els nostres principis, votar als que atenten contra la nostra cultura i el nostre ser i benestar, lo que es inutil es votar a inutils.

Desige que nos bufe un nou vent en la cara mirant la plaja i que les noves ones que banyen els nostres peus nos facen oblidar la tramontana i el ponent. 

P.d. Per si algu es creu que no hi ha esperança, que mes alla de Google -que colabora en el espionage massiu- no hi ha res, poden ficar-se un navegador segur com www.duckduckgo.com

 

Image: Blogodisea

 Per J. Masia