Albert Einstein i el nacionalisme valencià (I) / Per J. Masia

12/10/2019

El nacionalisme es la pijor plaga del planeta, es el causant de tots el mals de l'humanitat, es ETA, no es el moment... en resum: els independentistes son terroristes. Obviament, un chiquet de bolquers no naix en esta idea, per lo que els hauria de quedar clar es que algu els ha introduit per algun lloc eixa creença, ¿pensen a vore quí?

Albert Einstein enunciava que "La ment es com un paracaigudes… Nomes funciona si la tenim oberta", per aço aportem unes idees per a estampats:

1- La critica al nacionalisme es fa des d'un atre nacionalisme –almenys en el 99 % de casos perque els bohemis no solen entrar en estes pelicules–. Una assimetria analitica està en la base del prejuï, me pareix que no cal saber molta epistemologia o llogica. Expliquem-ho facil: sería com si un lleig, li diu a un atre: eres lleig, i clar els dos serien iguals d'agraciats.

2- Que el regionalisme valencià faça el joc menyspreant als nacionalistes em molesta prou, pero resulta significatiu, perque mostra la doble censura que patim, la particular dels accentuistes convergents en la norma de la AVLl i la general per ser rojos com el dimoni en un mon predominantment dretos. Algun acovardat, llest i facha local m'haura d'ilustrar, ¿quànts nacionalistes valencians han demanat l'independencia? Estos no saben lo que contava el nobel: "Lo important es no deixar de fer-se preguntes". Els mes grans ignorants de l'historia mundial no ho son per desconeiximent sino perque no volen saber, com afirmaria Karl Popper. A la pobrea reivindicativa nacional valenciana, i mes en concret a l'independentisme valencià, se la pot comparar en l'esplendoros nacionalisme ultradreta espanyol, al que podriem afonar en cites de "Una, grande y libre" i centmil estupidees pijors. Ratifique davant de notari, com el fisic, que "Dos coses son infinites: l'estupidea humana i l'univers; i no estic segur de lo segon."

3- U dels grans erros que seguix cometent la minoria nacionalista es creure que difuminats en entitats o partits que no es declaren obertament nacionalistes obtindran algun resultat. Son burros de cap a peus o nacionalistes de boqueta. El desconeiximent historic dels precedents es colossal, allo de deprendre de l'historia per a no repetir-la els sona a chinenc. Podran contradir-me i contar-me que un partit declarat obertament nacionaliste tampoc obtindria bons resultats electorals i aço es indubtable. Ya se que els nostres brillants politics me demanarien mes tacticisme i menys idealisme, els ho podria acceptar, pero la seua falta d'idealisme deixa sec el riu i de sobte vas de paquet de motoristes com els angels de l'infern que afonaren a Unio Valenciana. Consulten les hemeroteques perque existixen i no son una parafilia, ho jure.

L'ideologia no pot estar a l'atra punta del tacticisme, es dir, estar pendent nomes de les coyuntures immediates sense unes gotetes d'idealisme te convertixen en una veleta o "Ciutada" qualsevol que es perdra en l'ocea Atlantic a la primera ventolada seria. No es pot estar a expenses de les contingencies variables o volubles, perque quan el curt determini s'impon a l'ideologia o a l'estrategia s'entra en barrina. Tranquilise als nacionalistes i als que no ho son: ningu demanà l'independentisme, la fi del mon no està tan prop. Keep calm! Com que volem que els valencians siguen feliços, som els primers que nos sentim orgullosos de ser-ho i caminem fent cami.

Esta creença, la d'antepondre a la visio i a la missio el benefici immediat, provablement podra fer-ho qui disponga d'un arsenal de mijos de comunicacio i el control de l'educacio, i qui no els tinga no es pot permetre el lux. Em pareix que hi ha menys nacionalistes dels que creuen ser-ho i hi ha mes nacionalistes que no saben que ho son, victimes d'un prejuï que paralisa l'autoconcepte. L'independentisme no sería terroriste perque forma part de la llibertat de pensament i d'expressio en una democracia, ya sabem que als faches estos principis els fan molt de mal.

Un nacionalisme tambe pot voler assumir major quota competencial dins d'una autonomia o plantejar un model federal o confederal dins d'Espanya, proposta que te mes de 100 anys. Els malvats nacionalismes periferics reclamaven, fa una centuria, que tambe eren Espanya i lo que no volien es que l'estat s'edificara sobre un unic model: Castella, ¡pero quín crimental mes gran! Es que anem cap arrere, no son moderns son premoderns. ¿Qué es Europa, uns atres terroristes federalistes o confederals?

En resum, Einstein nos senyalà el cami: "Eixa llibertat d'espirit consistix en pensar en independencia, per damunt de les llimitacions i els prejuïns autoritaris i socials, aixina com front a la rutina antifilosofica i l'habit embrutidor de l'ambient.". De nosatres depen ser lliures.

 

Imagens: culto.latercera.com

J. Masia