Administracio Local

                El nostre programa preten imprimir un nou estil a l'Administracio i a la gestio municipal basat en la participacio, el dialec i l'acort entre els poders locals, els ciutadans i les entitats civiques i socials.

          Pretenem promoure iniciatives per a assegurar i canalisar la participacio ciutadana, a través de consells de participacio ciutadana. Impulsar la descentralisacio i la corresponsabilitat en la gestio dels recursos de tots. 

         El nostre objectiu es conseguir la maxima eficiencia administrativa, per a lo que impulsarém l'incorporacio de noves tecnologies i tecniques d'organisacio, al remat, simplificar i desburocratisar l'Administracio local, en crear una oficina unica per a allaugerar qualsevol tramit administratiu.