Accio NV Vall d'Uxo recolza als autonoms valencians

11/3/2014

Des d'Accio NV Vall d'Uxo demanem que es realise una verdadera ajuda i recolzament als autonoms valencians, aixina com als mamprenedors, sent els autentics sustentadors de l'economia del Regne de Valencia, ya que es totalment illogic la politica usada tant per uns partits com per uns atres des de que entrarem en democracia.

S'ha mampres una campanya des de la Generalitat fomentant el que comprem en els nostres barris als chicotets comerços, sent aço una volta mes una demostracio d'esgotament ideologic del Partit Popular, ya que han copiat, lliteralment, la campanya mampresa per Accio NV a nivell nacional fara un parell de mesos.

Demanem que no es quede en un copia i pega, u mes del PPCV, sino que demostren clarament el seu recolzament, fent front alla a on correspon, al Govern central, sa voluntat d'ajudar als autonoms, i es que la societat valenciana, si es comparada en les demes d'Europa queda a la coa de recursos.

Tenim el cas de Francia a on els autonoms el primer any estan exents de quotes, i a partir del segon any paguen 49€ anuals. Tambe podem fixar-nos en Anglaterra a on pagues segons factures, en un minim de 12€ mensuals, o en Alemania, que no apleguen als 150€ mensuals. Aci, en lo Regne de Valencia fan pagar 255€, factures o no factures, i aixo propicia els treballs en "b", ya que es inassumible eixa cantitat en la situacio en la que es troba la nostra Nacio.

Des de Accio NV Vall d'Uxo volem equiparacio, real, en els demes territoris europeus, si som bons per a formar part d'Europa deurem d'agarrar les bones practiques dels mes desenrollats tambe.