Accio Nacionalista Valenciana s´adherix a la protesta del AMPA Ceip Assuncio

27/2/2014

Accio Nacionalista Valenciana Vall d'Uxo fa una crida a tots els ciutadans de la nostra ciutat per que acodixquen, a  l'igual que ho faran representants del nostre partit, a la manifestacio de la AMPA del Ceip Assuncio, este proxim dumenge 2 de març.

Dita manifestacio eixirà a les 12:15h des de la porta principal de l'Assuncio cap als carrers; Trinitat, Garcia Esbri, plaça del Centre, carrer la Pau i tornada a l'escola per l'avinguda Cor de Jesus, a on finalment es llegirà un comunicat per part de l´associacio convocant.

Tant els pares com els alumnes estan patint un desplaçament que des de ACNV Vall d'Uxo veem que ya sobrepassa els llimits soportables de paciencia i d'indignacio per tots. En AccioNV Vall d'Uxo, no entenem com en acabant de tot el temps que ha passat, des del fatidic dia a on el sostre caigue en una aula del colege (curs 2012/2013), el govern municipal del Partit Popular, no ha fet mes que parlar i donar dates d'inici d'obres d'adequacio i reforç de l'escola, pero de forment ni un gra, ya que no s´ha fet res.

Esperem que no es demore mes l'obra, no tenint rao de ser este esperar quan en tanta gent parada, negocis inclosos com hi ha en nostra ciutat de Vall d'Uxo, podien, mes que segur, ya estar acabades les obres, i els diners reinvertits en nostra ciutat per mig de contrates en negocis de reformes i adequacions locals. No podem, ni estem per a donar (en la mida dels recursos disponibles) faena a gent de fora, o a gent que no complix en dates acordades.

Des d' AccioNV Vall d'Uxo li reclamem que es defenga els interessos dels seus conciutadans, sobretot si es tracta del benestar dels nostres chiquets, no podem permetre que continuen desplaçats en centres que els han acollit en molt de gust, com ho son l'Ausias i la Cova, pero que aixo no lleva que es dur trauma, tant per als chiquets com per als pares i tercers afectats, directa o indirectament.