Accio Nacionalista Valenciana en la festa de Sant Donis 2014

8/10/2014

 9 d’octubre

Enguany afrontem un 9 d’octubre en moltes novetats. El canvi al front de la direccio del partit ha significat un nou impuls cap avant, i un deixar llastres arrere. En el nou equip contem en persones d’indiscutible fidelitat al valencianisme en una trayectoria impecable.

Ademes, la seua capacitat de treball en equip, es la peça necessaria per a posar la maquinaria en marcha i a bon ritme.

Solventats els problemes que nos produi el seqüestro de la nostra Web oficial i de les nostres pagines de Facebook, fet que nos ha tingut silenciats per unes semanes, tornem en força i ganes per a fer-nos sentir,  aixina com per a fer propostes i reivindicacions (com heu pogut ya contemplar des de fa dos semanes).

El tindre els mijos de comunicacio en la societat silenciats no ha significat que permaneixquerem inactius. Prova d’aço son les nostres propostes presentades a l’Ajuntament de la ciutat de Valencia, demanant l’agermanament en Singapur; les presentades al President del Consell valencià, demanant la promulgacio d’una llei que nos declare Territori Foral, per a poder recuperar als Furs en la seua integritat, en tot lo que aixo comporta de positiu, sobre tot des del punt de vista economic; i ademes, li hem enviat un escrit al monarca espanyol, demanant-li que vinguera este nou d’octubre a complir en la tradicio de jurar els Furs per a ser considerat Rei de Valencia, aixina com que visitara Xativa en un acte de desagravi per allo que va fer contra la ciutat Felip V, el seu antepassat. La casa Real va contestar al nostre escrit per mig d’una missiva que els mijos de comunicacio han tildat d’historica ( http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/10/07/casa-real-sostiene-estatut-supero/1171323.html,http://vlcnews.es/2014/politica/felipe-vi-lestatut-valenciano-supera-els-furs/) .

Accio Nacionalista Valenciana ha pres l’iniciativa de prendre conversacions en unes atres formacions politiques d’ambit valencianiste, per vore la possibilitat de concorrer conjuntament en la proxima convocatoria electoral baix una candidatura unificada.

Certament per a haver estat “inactius” com alguns nos han calificat, hem desenrollat mes activitat que cap atre.

Este es el mensage que des d’Accio Nacionalista Valenciana volem transmetre a la societat valenciana: treball, ilusio i resultats. Treball per la nostra terra, en ganes, en força, en capacitat, en trellat. Ilusio per al nostre poble, per a complir els proyectes, per a conseguir resultats, per a defendre les nostres idees, per a construir un futur. Resultats que podem conseguir aplicant el nostre treball en esperança. Tenim solucions als problemes del poble valencià que estan en la nostra ma aplicar-les, i tenim la determinacio de fer-ho una realitat.

No obstant precisem de l'apoyo del poble valencià per a fer una realitat les tarees en les que estem treballant. Precisem que este poble nostre, no es deixe atraure pels cants de sirenes, de falsos salvadors, que porten anys enganyant al poble, prometent una cosa i fent tot lo contrari.

Des d’Accio Nacionalista Valenciana treballem per tornar-li al nostre poble l’orgull de ser i sentir-se valencians. Velarem perque l’identitat valenciana siga respectada dins i fora de les nostres fronteres. Treballem ya, perque l’ensenyança en lloc de produir acomplexats que rebugen a la seua terra, donen fruit a valencians conscients de la seua identitat i orgullosos de dir-se valencians. Junts ho farem.

 ¡Vixca Valencia!

Miquel Real (President Nacional Accio NV)