Accio Nacionalista Valenciana critica que Artur Mas estiga fent imperialisme

26/2/2014

Accio Nacionalista Valenciana denuncia que Artur Mas està fent imperialisme catala, i  pensem que al President de la Generalitat Catalana li aniria millor si en lloc de provocar als valencians, respectara la sobirania valenciana, politica i cultural.

No podem permetre, com nacionalistes valencians que som, que la nostra patria aparega en la fulla de ruta de ERC i CiU com una regio dels Països Catalans, ni que Artur Mas i el seu partit es dediquen a bloquejar sistematicament en el Congres, en l´ajuda necessaria del PP i del PSOE, les infraestructures valencianes basiques.

Artur Mas ha d´entendre que Valencia es una antiga nacio europea i un regne secular, te una llengua propia, la valenciana i una cultura reconeguda en Europa des de que Joanot Martorell escrigue el Tirant lo Blanch "en vulgar valenciana, per ço que la nacio don yo so natural se puxa alegrar".

Accio Nacionalista Valenciana treballarà pel benestar dels nostres ciutadans, i per aixo, es irrenunciable per a la nostra formacio politica tindre un Concert Fiscal, pel qual, els imposts dels valencians siguen recaudats per una facenda foral propia, sense que Madrit (com en el model fiscal actual) o Barcelona (en el model fiscal que te en ment Artur Mas) tinguen autoritat fiscal sobre els valencians.