Abreviacions i acurtaments de les paraules

Abreviacions i acurtamens de les paraules

En un treball serio, estructurat i en clau llingüistica Antoni Fontelles nos aporta les solucions mes adequades a l'us i caracteristiques de la nostra llengua que fins al moment no estaven fets. Este treball forma part dels que estan desenrollant els antics membres de la RACV, creadors de la gramatica, i del primer diccionari en normes del Puig editat per la RACV, acollits ara per l'Institut d'Estudis Valencians.

El dimecres, 16 de març de 2016, la Seccio de Llengua i Lliteratura de l'Institut d'Estudis Valencians publica la segona part del treball del seu membre Antoni Fontelles i Fontestad. Esta segona part de l'opuscul, en el titul de Les abreviatures, està dividit en dos apartats.

El primer, subtitulat com a estructura i genesis, versa sobre l'orige i tradicio, caracteristiques generals, cóm es construixen i normes d'escritura de les abreviatures en llengua valenciana. La segona es compon de dos llistes ordenades alfabeticament d'abreviatures. La primera seguint l'estructura: abreviatura - forma extensa, i la segona en l'estructura inversa.