Necessitem la teua colaboracio

24/6/2015

http://accionacionalistavalenciana.com/afiliat

Les persones han de ser conseqüents. Si volen l'unio del valencianisme, han de votar a les formacios que la promouen i que tracten de conseguir-la. Votant als partits que trenquen l'unitat nomes llegitimen que el poble no vol l'unitat del valencianisme. Si volen partits forts i llistes en els seus pobles, han de passar a formar part de les agrupacions politiques per a que se puguen elaborar les llistes i els partits es puguen presentar.

Tots volen un partit fort valencianiste, pero pocs son els que ajuden a formar-lo. En estes ultimes votades l'estrategia del PP de fomentar la divisio del valencianisme els ha funcionat prou be. I no els ha costat massa diners el conseguir-ho.

Per un atre costat, es la segona volta que vegem (el primer cas va ser la Coalicio Valenciana de Sentandreu), que no sempre es cert el dit de "en diners torrons". Ha hagut un partit que ha dispost de 10 vegades mes capital que unes atres formacions valencianistes i no ha coseguitels resultats previstos ni de llunt. Ni regidors, ni representacio de cap tipo. Mes vots si, pero no molts mes que si haguera fet un gast deu voltes menor, tenint en conte que ha segut l'unic partit que els valencianistes desconectats de la politica, pero fidels als ideals han identificat pel seu nom com el partit a votar.

Es mes que possible que les propostes fastuoses i de poc contingut social que llançaven no haja conectat en un poble preocupat en cóm omplir la pancha. ¿De qué li aprofita a una familia que passa necessitats que els diners dels valencians se queden en Valencia si se proyecten gastar en construccions faraoniques i de poc profit per al dia a dia?

Accio Nacionalista Valenciana dins de la Coalicio AVANT es un partit que propugna per defendre eixa part social de la politica que protegix als mes necessitats, que ajuda a passar el dia a dia, que es preocupa de les infraestructures que fan prosperar al poble valencià tan comercial com industrialment, perque preocupant-nos de fer prosperar a les empreses, nos estem preocupant de la creacio de llocs de treball. Volem mes gent treballant i en mes poder adquisitiu, perque la riquea crea riquea, si el poble te diners per a omplir la pancha i per a poder gastar en alguna cosa mes, l'economia funciona, les empreses ganen mes i poden crear mes llocs de treball. Lluitem contra la corrupcio i propugnem una gestio eficaç evitant despeses innecessaries. Tampoc nos oblidem dels jubilats i d'aquells que necessiten ajuda per a subsistir. La llei de dependencia, mutilada  des del govern central s'ha de completar en lleis autonomiques que suplixen les carencies que des de Madrit imponen. I per supost AccioNV manté el seu compromis i la seua fidelitat en els postulats valencianistes, els simbols de l'identitat valenciana son el nostre compromis i la nostra rao de ser. Mai donarém per perduda la batalla de la llengua, i lluitarém fins a conseguir restituir al valencià al lloc que per tradicio i historia li pertoca. Tenim molt clar a on s'han de quedar les ingerencies d'unes atres comunitats en el tema cultural, tan clar com ho deixa la Constitucio que ho prohibix. Com tenim clar que ara les prioritats del poble valencià passen per solventar els problemes financers i conseguir el benestar social. L'atendre les prioritats del poble no fa que tingam que descuidar les nostres reivindicacions culturals. Ahi estem, si vols, esta es la teua lluita. ¡Ajuda-nos!

http://accionacionalistavalenciana.com/propostes-de-programa

http://accionacionalistavalenciana.com/programa-electoral-coalicio-avant

Image: naciovalenciana.blogspot.com.es

Miquel Real

Preseident Nacional

d'Accio Nacionalista Valenciana