Finançament: actualisacio 2017 (i II) / J. Masia

16/11/2017

            La fotografia de la nostra situacio economica la podem resumir en tres punts: 

a) la nostra nacio te el deute mes alt d'Espanya en referencia al seus habitants (al voltant de 44.500 millons). Som acreedors nets –junt a Madrit, Catalunya i les Illes Balears–, es dir, som els que aportem diners, ¡nomes quatre! I les atres comunitats autonomes son deficitaries, en cristia: chuplen. Aço es un fet incontrovertible i la solidaritat es una atra historia, important pero que no pot consolidar-se ni alçar-se sobre l'injusticia. Recorden justicia, veritat i reparacio.  

b) Aportem com si forem rics ¡pero si no ho som! La renda per capita dels valencians està per baix de la mija espanyola, està be exigir als rics Madrit, Catalunya i a les Illes Balears ¿i per qué no a les comunitats forals? Es que nosatres som mes pobres que la mitat de les comunitats, a pesar d'aixo, se'ns obliga a participar com si forem rics. La recollida d'imposts es poc proporcional, lesiva i injusta en la situacio que tenim. "La renta per cápita de la Comunidad se sitúa casi 2.700 euros por debajo de la media nacional" (Levante, 31-03-17).  

c) El coromull ve quan en una segona fase -el repartiment- es podria equilibrar l'anomalia valenciana, la desequilibrada situacio valenciana, pero tampoc, les inversions en la nostra terra son pauperrimes: hem segut en els ultims anys els primers per la coa. Aixina es trencava el principi d'ordinalitat perque s'empijorava –sense cap explicacio benintencionada– la situacio de la nostra nacio. "Mientras los presupuestos del Estado sitúan a la Comunitat Valenciana como la peor financiada de todas las autonomías, la distribución territorial de la inversión del Estado acaba por cerrar el círculo al situar también a los valencianos en el último puesto." (Levante, 30-04-17). Aço implica retalls, un 20 % nomes en servicis socials.

 

 

 Font: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/04/05/58e3fc04468aeb4b798b45c0.html 

            ¿Aço no ho veuen els que es farten i nos atibaquen d'ofrenar noves glories a Espanya? ¡Els valencianistes de fa 100 anys es queixaven pel mateix motiu! Si en lloc d'ofrenar, reclamem ¿no nos aniria millor? Els poden avisar que la re-flexio no es fer dos flexions. 

            En tot cas, es necessari per als valencians reclamar un finançament just, en independencia de la seua ideologia. La repercusio en la nostra qualitat de vida sera immediata i directa perque es facilitarà la creacio de llocs de treball, de millors infraestructures, millors i mes segures carreteres, mes policies, mes bombers, millor sanitat –acodir i ser ates rapidament–, la reduccio de les llistes d'espera, la gestio de residus, les ajudes als que patixen, l'aument de servicis comuns i d'oci, etc. ¡¿Quí es pot opondre?! En els primers 18 meses del govern tripartit de la Generalitat Valenciana ¡el deute creixia a rao de 8.5 millons al dia! (Las Provincias, 17-4-17). Bona herencia popular.

            Es per aço que crec necessari que el valencianisme reclame dins de la manifestacio profinançament del dia 18 de novembre el lloc que nos pertany en la defensa dels interessos dels valencians. Tenim una responsabilitat i la llealtat en el nostre poble. Hem d'estar entre tots els valencians, no al marge. Hem de normalisar situacions, evitar exclusions autoinflingides, com a valencians volem l'espai dins d'este desig comu, volem ocupar el nostre espai en la societat civil, automarginar-nos es un erro; es una exigencia historica estar en el nostre poble i no al marge, es el nostre deure, a l'endema les nostres diferencies faran que cadascu prenga camins diferents, pero ara tots junts a un crit pel benestar de tots.

            Reivindiquem fer un front comu en un objectiu que compartim com a poble, sense personalismes ni divisions, tots a una veu, ma a ma els valencians darrere de la Real Senyera.

            P. d. He parlat molt d'economia en els meus articuls des de 2014, en especial del neolliberalisme i per lo que aci interessa, l'economia de la nostra nacio, en podria referenciar alguns per a qui vullga ampliar la base documental o analisar la trayectoria dels problemes que patim.

            http://accionacionalistavalenciana.com/el-rescat-electoral-les-finances-de-2015-j-masia

            http://www.accionacionalistavalenciana.com/la-financacio-dels-valencians-i-jmasia-0

            http://accionacionalistavalenciana.com/la-financacio-dels-valencians-ii-j-masia

            http://accionacionalistavalenciana.com/la-financacio-dels-valencians-iii-j-masia

            http://www.accionacionalistavalenciana.com/la-financacio-impossible-j-masia

            http://www.accionacionalistavalenciana.com/es-la-financacio-estupit-i-j-masia

            http://accionacionalistavalenciana.com/es-la-financacio-estupit-i-ii-j-masia

 

Imagens: cartell, ACNV per Elig, Elena Vera Alonso
                inversio, elmundo.es 

 

J. Masia